Vihreä piirroskuva kädenjäljestä.

Kädenjälki kertoo positiivisista ympäristövaikutuksista 

VTT:n ja LUT-yliopiston hankkeessa kehitettiin tieteeseen perustuva tapa osoittaa tuotteen tai palvelun positiiviset ympäristövaikutukset. 

Yrityksillä on tarve viestiä tuotteidensa ja palveluidensa erinomaisuudesta ympäristön kannalta. Jotta väitteet voitaisiin perustella luotettavasti, läpinäkyvästi ja tieteeseen perustuen, tarvitaan yhtenäinen ja vertailukelpoinen tapa laskea positiiviset ympäristövaikutukset. VTT:n ja LUT-yliopiston kehittämä Kädenjälki-ohjeistus antaa tähän työkalut.  

Kaikki alkoi vuonna 2016, jolloin hiilikädenjälki-hankkeessa keskityttiin ilmastovaikutuksiin. Seuraavassa vaiheessa näkökulmaa laajennettiin resurssikädenjälkeen, ilmanlaatuun sekä vesi- ja ravinnekädenjälkeen ja samalla tuote- ja palvelutasolta organisaatioihin ja kaupunkeihin. Viimeisessä, tänä vuonna päättyneessä hankkeessa keskityttiin kiertotalousratkaisujen positiivisiin vaikutuksiin ja hiilineutraalisuus-näkökulmaan.  

”Kädenjäljen laskennassa hyödynnetään olemassa olevia standardeja, kuten elinkaariarviointia”, erikoistutkija Katri Behm VTT:ltä kertoo. 

”Uutta ratkaisua verrataan aina tilanteeseen, joka kuvaa parhaiten sellaista olosuhdetta, joka vallitsisi, jos tarjottu ratkaisu ei olisi markkinoilla. Uusi tuote voi olla vaikka eri materiaalista valmistettu, kunhan se täyttää saman toiminnallisuuden kuin tuote, johon sitä verrataan.” 

Vaikka tuotteella olisi kädenjälki, sillä on aina myös jalanjälki.  

”Eri indikaattorit raportoidaan erikseen, ja myös jalanjälki raportoidaan kädenjäljen rinnalla erikseen – ei siis esimerkiksi lasketa kädenjäljen ja jalanjäljen erotusta.” 

Malli edelläkävijöille  

Kädenjälki-malli sopii periaatteessa mille tahansa toimialalle, mutta vain ympäristön kannalta edistyksellisimmillä tuotteilla tai palveluilla voi olla kädenjälki.  

”Esimerkiksi oman jalanjäljen pienentäminen ei riitä kädenjäljeksi, vaan positiivisen vaikutuksen pitää ulottua asiakkaalle asti”, Behm sanoo.  

Kädenjälki-malli sopii edelläkävijäyrityksille, jotka kehittävät uusia ympäristöystävällisiä teknologioita ja ylittävät lainsäädännön perusvaatimukset.  

”Yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita kädenjälkimallista, ja tälle nähdään iso tarve. Seuraavaksi pyrimme levittämään ohjeistusta ulkomaille. Esimerkiksi USA:ssa ja Saksassa on kehitetty omiakin malleja, mutta meidän mallimme on konkreettisin – se antaa selkeät ohjeet siihen, mitä ja miten kädenjälkeä mitataan.” 

Kolme projektia 

Kädenjälki-tutkimushankkeeseen on sisältynyt kolme projektia: Carbon Handprint (2016–2018), Environmental Handprint (2018–2021) ja Carbon Neutrality Empowered by Handprint (2021–2024). 
 
Hanketta ovat rahoittaneet Business Finland, yrityskumppanit, VTT ja LUT-yliopisto. Hankkeen nettisivuilta www.handprint.fi löytyvät muun muassa hankkeeseen liittyvät tieteelliset julkaisut ja loppuseminaarin esitykset.  
 

Uusimmat