Paperikerho ry:n puheenjohtaja Emilia Hiltunen katsoo kohti kameraa.

Ainejärjestöt ovat voimavara

 Opiskelija-ainejärjestöt ovat tärkeä osa korkeakouluopiskelijoiden elämää. Niillä on keskeinen rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisön kehityksen kannalta.

Olen parin viime vuoden ajan saanut kunnian olla mukana Tampereen ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan opiskelijoiden ainejärjestön, eli tutummin Paperikerho ry:n toiminnassa ensin yritysvastaavana ja nyt tänä vuonna puheenjohtajana. Onkin ollut ilo huomata, kuinka aktiivinen järjestötoiminta on vaikuttanut myönteisesti itseeni sekä ympärillä oleviin opiskelijoihin. 

Kun itse aloitin opiskelut, muistan elävästi meille ensimmäisinä koulupäivinä sanotun lauseen: ”Muistakaa, että opiskelu ilman hauskanpitoa on pelkästään koulunkäyntiä.” Jäin pohtimaan lausetta ja sen merkitystä. Olin muuttanut vieraaseen kaupunkiin, josta en tuntenut juuri ketään, mutta jo ensimmäisistä päivistä lähtien omat ainejärjestöni jäsenet olivat mukana järjestämässä ohjelmaa, jonka kautta tutustui samanhenkisiin ihmisiin ja nopeasti alkoi kokea kuuluvansa osaksi jotain suurempaa. Vaikka mukaan lähteminen aluksi jännitti kovasti, huomasin nopeasti, että tukee myös omaa jaksamista, kun kalenterissa on muutakin ohjelmaa kuin pänttäämistä. 

Yhteistyön merkitystä ainejärjestötoiminnassa ei voi korostaa liikaa. Sitä tapahtuu jatkuvasti yritysten, opettajien, muiden ainejärjestöjen sekä kampuksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Yhteistöiden avulla meillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja parantaa opiskelijoidemme oloja. Yritysten kanssa tehty yhteistyö tuo myös mahdollisuuksia esimerkiksi sponsorointiin ja projekteihin liittyen. Tämä on tehokas väylä kehittää omaa ammatillista osaamista ja avata ovia harjoittelumahdollisuuksille sekä työpaikoille. 

Ainejärjestöt tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää monia taitoja, kuten johtajuutta, viestintää ja projektinhallintaa. Ne ovat myös helppo väylä toimia äänitorvena opiskelijoiden etujen ja oppimisympäristön parantamiseksi. Ja koska opiskelijajärjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, opettaa se myös solidaarisuutta ja anteliaisuutta. Kun on valmis antamaan omaa aikaansa toiminnalle, voi sillä auttaa muita ja tehdä hyvää koko yhteisölle. Itselleni aktiivinen ainejärjestötoiminta on tarjonnut kokemuksia, joita en olisi osannut edes kuvitella pääseväni kokemaan. Matkan varrella on tullut myös opittua paljon uutta ihan huomaamatta. Ja ehkä tärkeimpänä, juuri ainejärjestötoiminnan kautta olen löytänyt elämääni sellaisia ystävyyssuhteita, joiden uskon kantavan läpi loppuelämän. 

Yhteenvetona voin siis todeta, että opiskelija-ainejärjestöjen aktiivinen toiminta on olennainen osa opiskelijaelämää. Se luo yhteenkuuluvuutta, tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä edistää tärkeitä taitoja, joista on hyötyä myös tulevaisuudessa. Järjestöt ovat myös keskeisessä asemassa yhteisön kehittämisessä ja sidosryhmäyhteistyössä. Opiskelija-ainejärjestöt ovat enemmän kuin pelkkiä harrasteryhmiä – ne ovat voimavara, joka hyödyttää koko yhteisöä ja valmistaa opiskelijoita menestyksekkääseen tulevaisuuteen. 

Emilia Hiltunen 
Puheenjohtaja 
Paperikerho ry 

Uusimmat