UPM:n teknologiajohtaja Petri Hakanen katsoo kohti kameraa.

Koko ajan uuden edessä  

”On oltava kykyä ja halua uudistua. Transformaatiota edistävät innovointi sekä tutkimus- ja tuotekehitys.”   

UPM:n teknologiajohtaja­na elokuussa 2023 aloittanut Petri Hakanen johtaa työnkuvansa mukaisesti yhtiön tutkimus- ja kehitystoimintaa, uuden liiketoiminnan kehitystä sekä investointien hallintaa huolehtimalla muun muassa yhtiön strategisen patenttisalkun sisällöstä.  

Ennustaminen, etenkin tulevaisuuden, on vaikeaa. Se ei Hakasta erityisemmin huolestuta.   

”Olen ollut UPM:llä töissä painopapereissa, tarra- ja pakkauspapereissa ja viimeisimpänä sellupuolella osana UPM Fibres -liiketoimintaa. Ajattelen, että aiempi on valmistanut minua tähän, sillä teknologiajohtajuus katsoo koko konsernin yli.”  

Viimeisin tehtävä valmisteli häntä kenties laajemmin kuin muut projektit. Hakanen johti viisi vuotta UPM:n kaikkien aikojen suurinta hanketta, Paso de los Torosin sellutehtaan ja siihen liittyvän infrastruktuurin rakentamista Uruguayssa. 

”Hankkeen ytimenä oli sellutehdas, mutta se olisi vähättelyä. Kyseessä oli laaja platformin kehittäminen puuhuoltoineen, logistiikkoineen ja satamaterminaaleineen. Samalla hanke oli hyvä esimerkki onnistuneesta julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä.”  

Tavoite kirkkaana ja kyky myös luopua 

Hakasen työkentässä painottuvat erityisesti yhtiön kasvun ajurit ja uutta hakevien liiketoimintojen kuten UPM Biorefining -liiketoimintalueen UPM Biofuels- ja UPM Biochemicals -liiketoimintojen kehittäminen. Myös yhtiön muiden kasvuliiketoimintojen tukeminen ja uusien kehittäminen on osa tehtäväkokonaisuutta.  

Biorefining-liiketoimintayksiköllä on käynnissä biokemikaalijalostamohanke Leunassa Saksassa ja investointisuunnittelu toiseen biopolttoainejalostamoon Rotterdamissa Alankomaissa.  

UPM – The BioFore Company otettiin yhtiön nimeksi strategiamuutoksen yhteydessä lähes 15 vuotta sitten.   

”Nimeä pidettiin alkuun aika abstraktina. Metsä on meille aina tärkeä, onhan puu raaka-aineemme. Hyödynnämme sitä nykyisin entistä tehokkaammin, siten ettei mitään mene hukkaan.” 

Toiminnallisessa ja tuotannollisessa muutoksessa on kyse uusiutuvan raaka-aineen jalostamisesta uusiksi kestäviksi tuotteiksi, joilla korvataan fossiilisia raaka-aineita.  

Siksi sloganiin kuuluu myös määrite ”Beyond fossils.”  

”Uuden luonnissa pitää olla oikeanlainen osaaminen, joko itsellämme tai ulkopuolelta hankittuna. Myös fokuksen pitää olla selkeä. Lisäksi tarvitaan oikeanlaiset mittarit tulosten tarkasteluun. Näin toimien varmistetaan parhaiten myös se, että toiminnasta tulee kannattavaa.”  

Hakanen korostaa myös malttia ja kykyä luopua. Innovoinnin ja tuotekehityksen tie on pitkä ja usein usvainen.  

”Miljardibisnes ei synny yhdessä yössä. Voi olla, ettei bisnestä synny lainkaan. On oltava myös uskallusta luopua pitkäänkin jatkuneista hankkeista, mikäli homma ei toimi. Vaikka se tuskalliselta tuntuisikin.” 

Kolme vinkkiä: 

1. Metsäteollisuus sopii työpaikaksi monien alojen opiskelijoille. Alalla tarvitaan muiden muassa analyytikoita, ICT-osaajia, operaattoreita ja juristeja.
  
2. Ensin kannattaa opetella perusjutut. Ala aukeaa paremmin, kun on ollut tutustumassa työhön myös jollakin tuotantolaitoksella. 
  
3. Ylipäänsä suosittelen opiskelemaan sellaista, mikä motivoi. Se voi johtaa lopulta moneen. 

Uusimmat