puutuoteteollisuus

Puurakentamisen tavoitteet korkealla

Puu on rakennusmateriaalina tuttu, pidetty ja perinteinen. Sen hyvät ominaisuudet tunnetaan. Silti puun käyttö etenkin kerrostalorakentamisessa vaatii jatkuvaa ja sinnikästä päättäjien vakuuttamista ja aktiivista faktojen