Puutuoteteollisuus työllistää Saksassa

Noin puolet Saksan metsistä on yksityisessä omistuksessa, ja julkisyhteisöt omistavat runsaat 19 prosenttia. Osavaltiot ja Saksan liittovaltio ovat myös merkittäviä metsänomistajia. Saksojen yhdistymisen jälkeen tehtyjen investointien ansiosta metsien pinta-ala on kasvanut.

Virallisten tilastojen mukaan Saksassa hakattiin vuonna 2017 puuta 53,5 miljoonaa kuutiometriä. Valtaosa eli 54 prosenttia kaa­de­tuista puista oli kuusia, mäntyjen osuus oli 22 prosenttia, pyökin 20 prosenttia ja tammen 4 prosenttia.

Puutuoteteollisuus on iso työllistäjä. Alan palveluksessa on lähes 150 000 ihmistä, ja yksistään huonekaluteollisuus työllistää lähes 100 000 ihmistä. Puutuoteteollisuuden liikevaihto ylittää 28 miljardia euroa, josta huonekaluteollisuuden siivu on 19 miljardia euroa. Huonekaluteollisuudessa tuotannon arvosta lähes kolmannes päätyy vientiin.

Sahatavaraa tuotettiin Saksassa runsaat 23 miljoonaa kuutiometriä. Saksan sahojen liikevaihto on 5,9 miljardia euroa. Tuotannosta vientiin menee noin 30 prosenttia eli 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Osuuden arvo on noin 1,8 miljardia ­euroa, ja vienti on ollut kasvussa. Sahat työllistävät 17 500 ihmistä. Puulevyteollisuuden tuotannon arvo on puolestaan viisi miljardia euroa.

Sellu- ja paperiteollisuus työllistää Saksassa noin 38 000 ihmistä. Alan liikevaihto yltää 17 miljardiin euroon ja viennin arvokin noin 10 miljardiin euroon. Puuta teollisuus käyttää noin 9,6 miljoonaa kuutiota. Selluntuotanto on 2,4 miljoonaa tonnia, paperin ja kartongin vuosituotanto on lähes 23 miljoonaa tonnia.

Teksti Sami Laakso
Kuva Shutterstock

Uusimmat