nanoselluloosa

Nanosellu tehostaa solutehdasta

Inspiraatio saadaan luonnosta, kun mikrolevät valjastetaan tuottamaan hiilidioksidista auringonvalon avulla arvokkaita raaka-aineita.

Nanosellu voisi kaapata mikromuovin ennen sen päätymistä vesistöihin

Nanokokoisia partikkeleita voitaisiin suodattaa vedestä nanoselluloosan luontaisia ominaisuuksia hyödyntämällä. Nanosellun avulla voidaan myös analysoida vesinäytteiden mikromuovipitoisuuksia. Mikromuoveja päätyy jatkuvasti jätevesiin esimerkiksi keinokuiduista valmistettuja vaatteita pestäessä.

Vaahtoteknologiasta on moneksi

Karita Kinnunen-Raudaskoski tutki väitöstutkimuk­sessaan vaahto­teknologian monia mahdollisuuksia paperi- ja kartonkiteollisuudelle.