Vettä ja energiaa säästäen

Wetend on toiminut 20 vuotta kotipaikkanaan Savonlinna.

”Kun onnistuu, niin innostuu. Jos siitä edelleen innostuu ja vielä onnistuukin, niin voi käydä näin: Ratkaisu, miten lopettaa vedenkäyttö ja parantaa samalla sekoitusta tuli yöllä, ja siitä aamulla tehty skissi johti nopeaan jatkotyöstämiseen”, Jouni Matula kertoo innovaatiostaan.

Pilottikokeet tehtiin nopeasti, samoin scale-up-kokeet ja tuotantokoeajot isolla paperikoneella. Seuraavana vuonna, 1999, rakennettiin jo ensimmäinen todellinen TrumpJet-tuotantoyksikkö.

”Tavoitteet toteutuivat ja tulokset yllättivät – veden käyttö lopetettiin, kemikaalin kulutus väheni, ja tuotantoarvot sekä tuotteen laatu paranivat.”

Wetendin TrumpJet-teknologian kehitys alkoi paperi- ja kartonkiteollisuuden yhteisestä tavoitteesta vähentää tuotantoprosessien vedenkulutusta. Merkittävä tuoreveden käyttö liittyi tehottomiin sekoitusmenetelmiin, jossa nopeasti reagoivat kemikaalit annosteltiin prosessiin pitkillä viiveillä ennen tuotantokonetta.

Viiveet olivat tyypillisesti 10 sekunnista 30 minuuttiin ennen rainan muodostusta. Veden käytöllä pyrittiin tehostamaan sekoittumista, mutta varsinainen sekoittuminen tapahtui usein vaiheittain vasta matkalla annostelusta perälaatikkoon.

Savonlinnassa kehitetty uusi sekoitusteknologia oli pioneerityötä kapeassa, mutta hyvin potentiaalisessa liiketoimintasektorissa. Jotta itse teknologiassa päästiin nopeasti mukaan riittävän isoon globaaliin markkinaan, Jouni Matula ja Pekka Kotila perustivat Wetend Technologies Oy:n vuonna 2001. Tukena olivat myös asiakasteollisuus, Tekes ja ELY-keskus.

”Käytimme prosessin omaa nestettä injektionesteenä ja sillä korvattiin vesi. Merkittävän suuri injektionestevirta ja sen suuri nopeus sekä älykkäät teknologiaratkaisut muuttivat tapahtuman. Sekoitus prosessiin tapahtui nopeasti parin sekunnin aikana, joten entiset annostelupaikat eivät enää toimineet. Kaikki retentioaineet siirrettiin lähelle koneen perälaatikkoa ja retentioaineiden mukaan tuotiin myös liimat”, Jouni Matula muistelee.

Vuosien aikana opittiin lisää ja teknologiat kehittyivät.

”Sekoitusprosessiin lisättiin lujuus­kemikaali tärkki sekä täyte- ja väriaineita. Syntyi TrumpJet Flash Mixing Reactor -prosessiosio, joka sekoittaa tehokkaasti ja nopeasti oleelliset lisäaineet, ja samalla kemikaalien teho hyödynnetään täysimääräisesti. Näin vältytään yliannostelulta, eikä tuorevettä käytetä lainkaan.”

Kemikaalien lisäksi pääprosessiin voidaan liittää mukaan myös kaasujen sekoittaminen.

”Vaahtorainaus on tästä hyvä esimerkki. TrumpJet Flash Mixing -putkireaktorilla sekoitetaan myös happea korkeassa paineessa ja lämpötilassa sellutehtaan valkolipeän hapetukseen.”

Wetend sanoo päämääränään olevan kasvaa edelleen kansainvälisesti yhdessä liiketoimintakumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on tuottaa innovaatioita kehittyneiden biopohjaisten kuluttajatuotteiden valmistukseen, biotuotealan tuotantotehokkuuden parantamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Wetendin mukaan TrumpJet-teknologia vähentää ympäristön kuormitusta ja pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä ja tukee kiertotaloutta. Järjestelmät vähentävät tuotantoprosessien kemikaalien kulutusta 30–60 prosenttia parantaen samalla sekä tuotannon kustannustehokkuutta että puhtautta. Teknologia tukee myös muoveja korvaavan biotuoteteknologian kehitystä.

”Olemme toimittaneet parinkymmenen vuoden aikana noin 600 sekoitusjärjestelmää 28 maahan. Toimitetut laitokset säästävät vuosittain vettä yhteensä yli 70 miljoonaa kuutiota, ja energiankulutusta ne vähentävät vastaavasti kolme miljoonaa megawattituntia. Fossiiliset ja biopohjaiset hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet noin kolmella miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä tarkoittaa 100 kiloa joka sekunti”, Jouni Matula toteaa.

Teksti Leif Lindberg
Kuva Wetend

Uusimmat