Voith Paperin palveluverkko kasvaa voimakkaasti Kiinassa

Voith Paperin palveluverkko kasvaa voimakkaasti Kiinassa

Voith Paper City Kiinassa kasvaa voimakkaasti ja investoinnit seuraavat toistaan.

– Olemme hankala tapaus Voith-konsernin hallitukselle. Juuri kun hallitus on suostunut pyytämäämme lisäinvestointiin, esitämme jo uutta laajennusta – ja jälleen uutta. Uskottavuutemme on kovalla koetuksella Heidenheimissa Saksassa, mutta toistaiseksi olemme saaneet haluamamme, kertoo Robert Kietaibl Voith Paper Cityssä Kiinan Kunshanissa. Hänen vastuualueenaan Voith Paperissa ovat paperikonekudokset, telat sekä siirtohihnat Aasian markkinoilla.

Voith Paperin Aasian liiketoimintaa on jo vuosia johtanut ”rautarouva” Ming Ming Liu. Hän on suoraviivainen ja arvonsa tunteva nainen, jota Kunsahanin operatiivisista toiminnoista vastuussa olevat saksalaisjohtavat kuuntelevat. Kuulolla ollaan hyvin myös Voithin pääkonttorissa Saksassa.

Voith Paper City perustettiin Shanghain lähistölle, Jiangshun maakuntaan Kunshaniin vuonna 2009. Pinta-alaltaan noin 71 000 neliömetrin tehdasalueella työskentelee yli 1000 henkilöä paperikoneiden, paperikonekudosten ja telojen parissa. Parhaillaan tehdasta laajennetaan lähes 20 000 neliöllä kaikkia nykyisiä tuotantotoimia kasvattamaan.

Voith-konserni on selviytynyt maailmalla hyvin yli markkinasyklien. Konserni on perheyritys, joka näyttää pystyvän sopeutumaan markkinamuutoksiin joustavammin ja nopeammin kuin kvartaalitaloudessa tarpovat pörssiyhtiöt.

Liiketoimintaa auttavat myös hieman eri sykleissä liikkuvat neljä  pääliiketoimintaa – paperi, energia, kuljetus ja kunnossapito.

Konsernilla oli henkilöstöä tilikautena 2009/10 lähes 40 000. Yhtiö toimi 280 paikkakunnalla maailmanlaajuisesti ja sen myynnin arvo oli 5,2 miljardia euroa.

Voith Paper vauhdissa

Voith Paper on Voith-konsernin suurin liiketoimintaryhmä. Sen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa. Ennakkotiedon mukaan menossa olevan tilikauden 2010/11 tulos tulee olemaan kaikkien aikojen parhaimpia.

Kiinassa Voith-konserni toimii 22 paikkakunnalla 3200 työntekijän voimin.

Läsnä ovat kaikki Voithin neljä liiketoimintaryhmää. Kiinassa vauhdikkaimmin kasvaa Voith Paper.

Voith Paperilla on Aasiassa 12 tuotanto-, huolto- ja toimipistettä.

Paperikoneitten osalta Voith Paper City on Voith Paperille lähinnä kokoonpanotehdas, jossa esiasennetaan maksimileveydeltään kahdeksanmetrisiä paperikoneita neljä vuodessa, pääasiassa Voithin muilla tehtailla valmistetuista komponenteista. Tämän tuotannon arvo on noin 300 miljoonaa euroa.

Paperikoneiden ydinkomponentit tulevat pääsääntöisesti Euroopasta, joista osa menee suoraan asiakkaille.

Meneillään olevan tuotantokapasiteetin laajennuksen jälkeen Kunshanin tehtaalla pystytään kokoamaan jo kahdeksan paperikonetta vuodessa.

Integroituja kudoksia ja paperikoneteloja

Tela- ja kudostehtaat toimivat itsenäisesti täysiverisinä tuotantolaitoksina palvelemassa Aasian markkinoita. Muualle maailmaan teloja ja paperikonekudoksia ei Aasiassa valmisteta.

Voith Paperin Aasian osaoperaatioista vastaava johtaja Robert Kietaibl huomauttaa molempien liiketoimintojen kasvavan jo siksi, että kaikissa Voithin valmistamissa paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneissa on aina Voithin omat telapinnoitteet ja kudokset.

Voithin kudoksien keskimääräinen markkinaosuus Kiinassa on tällä hetkellä noin 22 prosenttia eri kudostyyppejä varioiden.

– Puhumme ”Single Partner Advantage” -toimintamallista, sillä mielestämme tällä tavalla asiakas saa käyttöönsä optimoidun tuotantolinjan, jossa on mukana kaikki innovaatiomme ja osaamisemme, Kietaibl uskoo.

Hänen mukaansa Voith ei ole koskaan investoinut Kiinaan siksi, että tuotantotoiminta olisi maassa erityisen edullista.

– Tälläkin hetkellä paikalliset inflaatiopaineet ovat suuret. Olemme täällä, koska haluamme palvella niitä liiketoimia, joihin konserni on sitoutunut. Olemme myös aina saaneet, mitä olemme toiminnallemme tarvinneet, sillä Voithin omistajaperhe luottaa meihin. Parhaillaankin menossa olevat lisäinvestoinnit ovat noin 100 miljoonan euron arvoisia.

Kiinassa on viime aikoina panostettu paljon uusiin paperikoneisiin, mutta Aasiassa vetävät tällä hetkellä hyvin myös käytettyihin paperikoneisiin liittyvät investoinnit. Muualla suljetut paperikoneet kiinnostavat erityisesti keskisuuria paperinvalmistajia.

– Myös tämä on meille suuri mahdollisuus hyödynnettäväksi.

 

Uusimmat