Valmet Belt Dryer -kuivain.
Valmet Belt Dryer poistaa vettä tehokkaasti haihduttamalla kosteutta märästä biomassasta.

Valmet Belt Dryer muuntaa biomassan polttoaineeksi 

Modulaarinen kuivain voidaan helposti sovittaa erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöolosuhteisiin eri puolilla maailmaa.

”Valmetin Belt Dryer -kuivain poistaa vettä tehokkaasti haihduttamalla kosteutta märästä biomassasta. Kuivaimen rakenne on modulaarinen, joten sen mitoitus on joustavaa. Hihnakuivain on suunniteltu erityisesti puunkäsittely-, pelletointi- ja biomassalaitoksissa käytettyihin prosesseihin, joissa materiaalia kuivataan ja konvertoidaan energiakäyttöön”, sanoo Ari Havu, joka vastaa Valmetin puunkäsittelyn tuotekehityksestä.

Valmet Belt Dryer on matalassa lämpötilassa toimiva kuivain puunkuoren, hakkeen, sahanpurun, sokeriruokojätteen ja maatalousjätteen kaltaisten biomassojen käsittelyssä. Sillä varmistetaan lopputuotteena saatavan materiaalin korkea kuivuusaste. Energiakustannukset pysyvät pieninä, koska kuivain hyödyntää tehtaan hukkalämpöä.

Valmetilta kerrotaan, että kuivaimen joustavan rakenteen vuoksi se voidaan asentaa yksi- tai kaksikerroksiseksi järjestelmäksi. Yksikerroksisessa järjestelmässä biomassa kulkee kuivaimen läpi vain kerran. Sitä käytetään polttoaineen esikuivaimena sovelluksissa, joissa loppukosteus ylittää 20 prosenttia. Kaksikerroksisessa järjestelmässä biomassa kulkee kuivaimen läpi kahdesti. Tämä sopii sovelluksiin, joissa loppukosteuden tulee olla alle 20 prosenttia.

”Kaksikerroksinen järjestelmä tarjoaa useita merkittäviä hyötyjä. Se alentaa kuivatukseen tarvittavaa lämmön ja sähköenergian kokonaiskulutusta. Kuivain pystyy haihduttamaan 30 tonnia vettä tunnissa, joten sillä voidaan toteuttaa jatkuva vedenpoisto, jossa jäännöskosteus on alle 5 prosenttia. Materiaalin tasaisen jakautumisen, ilmavirran säädön ja materiaalin kierrätyksen ansiosta helppokäyttöinen kuivain takaa sekä tasaisen massavirran että jäännöskosteuden”, toteaa Ari Havu.  

”Kuivaimen käytettävyys on erinomainen. Useiden matalan lämpötilan lämmönlähteiden yhdistäminen mahdollistaa kuivaimen joustavan liitettävyyden erilaisiin prosesseihin.”

Valmetin mukaan riittävän lämmön toimittamiseen kuivaimelle voidaan käyttää useita erilaisia energianlähteitä, kuten lämmintä vettä, matalapainehöyryä ja kuuman savukaasun talteenottojärjestelmiä. Yhdestä tai useasta lähteestä saatu lämpö siirretään kuuman veden kiertoon, jota puolestaan käytetään kuivaimen kuuman ilman muodostamiseen. Kuumavesikiertoa voidaan käyttää, kun ympäristön lämpötila on aina yli 0 °C. Kun ympäristön lämpötila on alle 0 °C, käytetään etyleeniglykoli- tai propyleeniglykolilaimennosta.  

”Kuivain muuntaa tehokkaasti biomassaa polttoaineeksi, joten sillä on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä”, sanoo Ari Havu Valmetilta.

MITÄ? Valmetin Belt Dryer -kuivain poistaa vettä tehokkaasti haihduttamalla kosteutta märästä biomassasta, jolloin massa saadaan tehokkaasti polttoainekäyttöön.
 
MIKSI? Modulaarisella kuivaimella varmistetaan lopputuotteena saatavan materiaalin korkea kuivuusaste. Energiakustannukset pysyvät pieninä, koska kuivain hyödyntää tehtaan hukkalämpöä.

Uusimmat