Etäpilotointi pelasti koeajot koronalta

”Etäpilotointi alkoi Valmetissa viime keväänä, kun korona alkoi levitä ja hallitukselta tuli matkustusrajoituksia. Asiakkaat alkoivat perua koeajoja. Jouduimme hankalaan tilanteeseen, koska myös asiakkaiden investointiprojektit kärsivät vaikeutuneiden koeajojen myötä,” kertoo Krista Nukarinen. Hän työskentelee paperiteknologian päällikkönä Valmetin Järvenpään yksikössä sekä vastaa asiakaskoeajoista yksikön päällystyksen ja kalanteroinnin teknologiaryhmässä.

Valmet sanoo pilotoinnin olevan yksi tärkeistä asiakkaille tarjottavista palveluista. Valmetin Paperit -liiketoimintalinjalla on koeajolaitokset Järvenpään ohella Jyväskylässä, Inkeroisissa ja Karlstadissa Ruotsissa.

Pandemian alku pelästytti monet koeajoja tarvitsevista asiakkaista, koska kukaan ei tiennyt, miten kauan tilanne kestää. Koeajojen ajateltiin vain siirtyvän hetkeksi.

”Pääsääntöisestihän asiakas on aina mukana koeajoissa, ja näin asia sujuu edelleenkin kotimaisten asiakkaiden kanssa. Koronatilanne rajasi kuitenkin ulkomailta tullutta matkustamista, joten jouduimme miettimään nopeasti, miten hoitaa koeajoja ilman asiakkaan fyysistä läsnäoloa.”

Teams-kokouksista oli tullut jo tässä vaiheessa käytännön arkipäivää. Valmet perustikin nopeasti neljän kameran nettipohjaisen etäpilotointijärjestelmän todentamaan koekoneillaan normaaliin tapaan ajettavia asiakaskoeajoja.

Samanlainen etäkoeajomahdollisuus on rakennettu sekä Jyväskylän märänpään ja alkukuivatuksen Teknologiakeskukselle että Järvenpään jälkikäsittelylaitteiden Teknologiakeskukselle.

Valmetin mukaan etäpilotointi koekoneilla on toiminut tärkeimmiltä tavoitteiltaan alusta alkaen hyvin. Ainut uupuva elementti on se, etteivät asiakkaat pääse hypistelemään näytteitä, vaan saa ne jälkikäteen näytelähetyksenä.

”Olemme saaneet valtavasti positiivista palautetta. Asiakas pääsee näkemään Järvenpäässä täysin rulla rullalta, mitä päällystyskoneella tapahtuu. Tämän vuoksi olemme onnistuneet järjestämään tärkeitä koeajoja, vaikka keväällä näytti siltä, että ne tullaan perumaan. Toisin on käynyt. Järvenpääkin on tällä hetkellä täynnä yhtä lailla kuin normaaleinakin aikoina”, Nukarinen toteaa.

Valmet sanoo pohtineensa, tuleeko etäpilotoinnista käytännön normaali ja uskoo, että näin tulee osittain käymään. Uudeksi pilotoinnin malliksi arvioidaan menettelyä, jossa kaukana oleva asiakas lähettää koekoneelle vain yhden henkilön muun väen seuratessa koeajoja etänä. Jollakin tasolla nykykäytäntö jää siis elämään Valmetin koelaitoksissa koronan jälkeenkin.

Teknologiakeskuksessa on päällystyksen, kalanteroinnin, rullauksen ja pituusleikkauksen koekoneet. Päällystyskoneella on useampia päällystysasemia, joista erityisesti verhopäällystys on tällä hetkellä tärkeässä asemassa erilaisten barrier-teknologioiden kehitystyössä ja koeajoissa. Kolmea pilot-kalanteria ajetaan muun muassa yhdessä päällystyskoneen kanssa erikoispapereita ja kartonkeja varten.

Teksti ja kuva Leif Lindberg

Uusimmat