Asiantuntemusta ja verkottunutta osaamista

Rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija Sweco nousi viime vuonna ison yritysoston jälkeen Euroopan suurimmaksi konsulttitaloksi.

”Hyviä tarinoita on kiva kertoa”, sanoo Swecon Pekka Alamattila, joka johtaa Sweco Industryn suurta osuutta Äänekosken biotuotetehtaan pääkonsulttina. Hankkeessa ovat liossa Swecon resurssit yli yhtiön useiden toimialojen.

Euroopan suurimmassa konsulttitalossa työntekijöitä on 14 500 ja liikevaihtoa 1,7 miljardia euroa. Konsernilla on kymmeniä tuhansia projekteja 70 maassa ympäri maailmaa.
Sweco Finland Oy:n maajohtaja on Markku Varis. Kemiaan sekä energiaan ja metsäteollisuuteen keskittynyttä Sweco Industry Oy:tä johtaa Erik Skogström.

Swecolla on Suomessa seitsemän toimialayhtiötä. Sweco Rakennetekniikka on suurin 700 henkilöllään ja Sweco Industry toiseksi suurin 500 henkilön voimin.

Sweco keräsi hiljattain kaikki Helsingissä toimineet resurssinsa 1 000 ihmisen miehittämään suurkonttoriin Pasilan Ilmalaan.

”Muutto Ilmalaan on esimerkki toimintamme rakenteesta. Koska kaikilla toimialoillamme on yhteisiä intressejä, saamme asiantuntemuksemme parhaiten esille toimimalla laajassa yhteisössä. Kun saamme Äänekosken biotuotetehtaan kaltaisen toimeksiannon, voimme käyttää kaikkea osaamistamme sujuvasti yli yhtiörajojen. Varmistamme näin myös isojen hankkeiden hallinnan,” kertoo Energia- ja metsäliiketoiminnan yksikönjohtaja Pekka Alamattila.

Alamattila näkee etua myös siinä, että Sweco on hänen mielestään tällä hetkellä houkutteleva yritys näkyvyyden lisäännyttyä. Taloon on helppo tulla.

Swecon Industryn liiketoiminta-alat ovat kemia sekä energia ja metsäteollisuus. Näiden rinnalla operoi kolme laitossuunnitteluyksikköä, jotka palvelevat joko Swecon projekteja tai suoraan omia asiakkaitaan.

”Asiakastyömme keskittyy selkeästi projekti- ja suunnittelupalveluihin, mutta myös tuotannon tukipalveluihin. Suomessa Sweco Industry toimii 12:lla eri paikkakunnalla.”

Suuruuden ekonomiaa tai ei, kilpailu alalla on kovaa. Niinpä Sweco näkee, että osalla toimialoja se on vahvoilla, mutta osalla on vielä näytön paikkaa hyvästä menestyksestä huolimatta.

Koska toimiala on laaja, Sweco rakentaa palvelunsa kokonaisvaltaisen asiantuntemuksensa eikä niinkään kaikkien taloon rekrytoitavissa olevien henkilöresurssien varaan.

”Kaikkia eksperttejä ei tarvitse varata omaan organisaatioon, vaan on verkotuttava yliopistoihin, korkeakouluihin ja muihin osaamiskeskittymiin. Hyödynnämme Suomessa tapauskohtaisesti kaikkea osaamista, joka ei välttämättä ole aina insinööritaloissa. Itse keskitymme hankkeitten valmisteluun ja toteutuksiin,” Alamattila sanoo.

”Kun perusosaaminen on hallussa, voi mennä rohkeasti uusille aloille yhteistoiminnan kautta. Näin me toimimme, jopa kohtuullisen herkästi eri osapuolten kanssa.”

Teksti: Leif Lindberg

Uusimmat