Sulzerin tuotantopäällikkö Kalle Lehti katsoo kohti kameraa tehtaan tuotantolinjalla.
”Kaikki pumput testataan uuden tuotantolinjan automatisoidulla testiasemalla”, sanoo tuotantopäällikkö Kalle Lehti.

Uusi tuotantolinja ja LEAN ovat Sulzerin täysmenestys Kotkassa

Useiden tuotantotoimintojen, kokoonpanon ja varastoinnin keskittämisellä on haettu logistisia etuja ja toiminnan tehokkuuden parantamista.

Kotkassa jo toista vuosisataa toiminut Sulzer Pumps Finland Oy työllistää noin 500 ihmistä Suomessa. Tehtaalla valmistetaan huippulaatuisia pumppuja, sekoittimia, kompressoreita ja ilmastuslaitteita eri teollisuuden alojen prosesseihin. Viime vuosien energiakriisi ja globaalit logistiset ongelmat ovat kurittaneet myös Karhulan pumpputehdasta. Haasteista selviytyminen on vaatinut mittavia toimenpiteitä.

Maailmanlaajuisen komponenttipulan kurittamana Sulzerilla Kotkassa tehtiin kaksi suurta muutosta toiminnan varmistamiseksi. Prosessipumppujen tuotanto keskitettiin viime vuonna valmistuneelle uudelle tuotantolinjalle Kotkan Karhulaan. Lisäksi päivittäisen työn johtamiseen otettiin käyttöön LEAN-toimintamalli.

”Toimintojen keskittäminen Karhulaan auttoi ensimmäisenä selviytymiskeinona. Useiden tuotantotoimintojen, kokoonpanon ja varastoinnin keskittämisellä haettiin muun muassa logistisia etuja ja toiminnan tehokkuuden parantamista. Lisäksi uuden tuotantolinjan avulla pyrittiin tehostamaan tuotantoa. Päätöksiin vaikuttivat tuotantotaloudellisten syiden lisäksi myös tehtaan pitkä historia. Karhulan pumpputehdas on aina ollut Sulzerille merkittävä toimipiste”, kertoo Karhulan tehtaan tuotantopäällikkö Kalle Lehti

”Komponenttipulan jäljet näkyvät edelleen, mutta samalla olemme ottaneet suuria harppauksia eteenpäin, sillä uusi tuotantolinja lisäsi kapasiteettiamme merkittävästi. Sekä toimitusajat että kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin ovat parantuneet.” 

Tehtaan fyysisessä ympäristössä tapahtuneiden muutoksien tueksi Karhulassa otettiin käyttöön johtamisen LEAN-toimintamalli. Kyseessä on liiketoimintafilosofia, jonka avulla pyritään jatkuvaan tuottavuuden parantamiseen, resurssien optimaaliseen käyttöön sekä hukan poistamiseen ihmistä unohtamatta.

”LEANin mukaisilla johtamiskäytännöillä on ollut valtava vaikutus pumpputehtaan päivittäiseen tekemiseen. Tehokkuuden kasvun ja turhien työvaiheiden karsimisen myötä myös työntekijöiden rooleja on kyetty uudistamaan. Ihmisillä on nyt enemmän vastuuta ja valtaa vaikuttaa omaan toimintaansa. Työn mielekkyys ja osallistuminen kasvavat lisäten työhyvinvointia”, sanoo Sulzer Pumps Finland Oy:n uutena toimitusjohtajana aloittanut Marja-Leena Mäkinen.  

Sulzerin useista tehtaista Karhulan tehdas oli ensimmäinen, jossa LEAN-johtamismalli on otettu näin laajamittaisesti käyttöön. Uudistusten myötä Karhulan tehtaalla saavutettiin koko Suomen yhtiön huipputulos keväällä 2023. Monilla eri mittareilla todettujen hyvien tuloksien ansiosta uusi toimintamalli aiotaan jalkauttaa maailmanlaajuisesti myös muihin konsernin tehtaisiin.

MITÄ? Sulzer Pumps Finland Oy on tehnyt merkittäviä muutoksia toimintansa tehokkuuden parantamiseksi Kotkassa ja Karhulassa.
 
MIKSI? Viime vuosien energiakriisi ja globaalit logistiset ongelmat muun muassa komponenttien saamisen suhteen ovat vaikuttaneet oleellisesti Karhulan pumpputehtaan tuotantoon. Haasteista selviytyminen on vaatinut mittavia toimenpiteitä.

Uusimmat