Rauten tilauskanta ennätyskasvussa puutuotteiden huippumarkkinassa

Puutuoteteollisuudelle teknologiaa toimittava, globaali markkinajohtaja Raute uskoo puurakentamisen kasvuun ja kasvun näkymiseen myös konsernin tuloksessa.

Raute odottaa investointiaaltoa, joka Pohjois-Amerikassa on jo totta. Myös Euroopassa ja Etelä-Amerikassa on runsaasti uusia hankkeita. Aasiaa verottaa kova hintakilpailu ja koronatilanne.

Rauten puolivuotiskatsauksen mukaan sen teknologialle ja palveluille viilun, vanerin ja viilupalkin valmistukseen on kohdistunut koko alkuvuoden vilkas kysyntä. Tilaukset kasvoivat Q1-jaksolla 30 miljoonalla ja Q2:lla 65 miljoonalla. Koko tilauskanta nousi ennätykselliseen 129 miljoonaan euroon.

Rauten liikevaihto oli viime vuonna 115 miljoonaa ja henkilöstön määrä 751. Konserni toimii pääosin Nastolassa, mutta tuotannon, huollon ja asiakaspalvelun toimipaikkoja on kaikilla keskeisillä markkina-alueilla maailmanlaajuisesti.

”Sorvattavasta puusta pitää saada mahdollisimman iso osa viiluksi, vaneriksi tai palkiksi. Toinen keskeinen asia on arvosaanto, eli käytettävästä puusta pitää saada mahdollisimman hyvä myyntituotto. Uusi mittaus- ja kameratekniikka sekä digitalisaatio ovat arvosaannon työkaluja. Hightech-järjestelmämme mittaa, luokittaa, laaduttaa ja lajittelee viilun oikeisiin käyttökohteisiin. Hintapotentiaali on merkittävä”, sanoo vaneritehtaiden teknologiapäällikkö Kimmo Suomalainen.

Rautessa katsotaan Venäjän olevan Nastolan tehtaan tärkein markkina tällä hetkellä. Koko konsernin päämarkkinat ovat EU-alueella, Venäjällä sekä Pohjois-Amerikassa, jossa Kanada hoitaa modernisoinnit ja Suomesta tehdään linjatoimitukset. Aasiassa herruus on ollut japanilaisilla. Siellä Raute on haastaja joissakin tuotteissa. Kiinalaiset vievät sillä suunnalla kauppaa hinnalla. Afrikka on nouseva markkina-alue.

”Kun koronan alkaessa pelkäsimme, miten Venäjällä käy, niin nyt tiedämme, että Venäjän markkina on vain vahvistunut, kuten muutkin. Asiakkaittemme tilanne on varsin hyvä. Suurimmalla osalla ovat vanerin tilauskirjat pitkälle täynnä. Kyse on alalla hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta. Koronan jälkeinen markkinahyppy oli meille aikamoinen yllätys”, sanoo Kimmo Suomalainen.

Raute tekee laite-, tuotantolinja- ja tehdastoimituksia hinnallisesti ja toiminnallisesti kolmeen eri asiakastarpeeseen. R7-sarja tuottaa maksimikapasiteetin hyödyntäen automaatiota ja mittalaitteita täysimääräisesti. R5-sarja on edistynyttä teknologiaa, joka tarvittaessa voidaan helposti päivittää tarpeiden muuttuessa. Uusin tuotesarja R3 on kustannustehokasta teknologiaa kehittyvien markkinoiden asiakastarpeeseen.

”Kiinalaiset hallitsevat hintapolitiikallaan selvästi alasegmenttiä. Meillä ei ole sinne asiaa, meidän tuotetarjontamme asemoituu alasegmentin yläreunasta ylempiin kategorioihin. Näemme kehittyvät maat kuitenkin tärkeinä, koska niissä on iso väestönkasvu ja kaupungistuminen lisääntyy”, toteaa Kimmo Suomalainen.

Suomi on ollut aina vanerin valmistuksessa vahva, mikä on antanut Rautelle hyvän kasvupohjan. Globaali osaaminen vaatii paljon erilaisten raaka-aineiden tuntemusta ja paikallisen kustannusrakenteen ymmärtämistä sekä tuotetarjooman sovittamista.

Raute oli ensimmäinen yritys, joka teki LVL- eli viilupalkin valmistusprosessin teolliseen mittakaavaan.

”Historiallisessa perspektiivissä olemme toimineet mielestämme kuin vanerinvalmistuksen yliopisto. Olemme tehneet vanerikoneita pitkään ja fokusoidusti, ja lisäksi meillä on palveluksessa paljon valmistajatehtailla toimineita spesialisteja. Tiedämme, miten teknologiamme pitää tehtailla toimia, joten pystymme ohjaamaan tuotekehitystäkin oikeaan suuntaan. Pistämme vuosittain noin neljä prosenttia liikevaihdosta tuotekehitykseen”, sanoo Kimmo Suomalainen.

Paperi ja Puu: Mikä on Rauten osaamisen ydintä?

”Olemme todennäköisesti ainut toimija, joka pystyy toimittamaan kokonaisen tehtaan. Kyse on koko prosessin teknologisesta ymmärryksestä siitä kokonaisuudesta, kun tukki tulee tehtaaseen ja valmis tuote tulee ulos”, sanoo mittalaitteiden liiketoimintojen vetäjä Jani Roivainen.

”Jos tehdaskokonaisuus rakennetaan eri toimittajien laitteilla, asiakas joutuu itse vastaamaan tekniikan saumakohtien sopimisesta toisiinsa. Kun Raute toimittaa koko ketjun, osaoptimointia ei tehdä, koska tunnemme erilaisten liitoskohtien tarpeet ja yhteen sovittamisen. Pystymme hallitsemaan prosessia niin, että tuotannon alkupään speksit tuottavat haluttua lisäarvoa lopputuotteeseen. Osaamisemme viisaus näkyy eri prosessivaiheiden rajapinnoissa. Automaation analysaattorit tuovat ratkaisun, jota digitaaliset palvelut täydentävät.”

Rauten mittalaitteet kattavat koko tuotantoprosessin pöllin pinnan muotojen mittaamisesta viilun ominaisuuksien ja niiden kombinaatioiden todentamiseen.

”Kaikki mitattu data syötetään tiedonkeruujärjestelmään, joka kerää jatkuvasti tietoa tuotannon avainluvuista, kuten saannosta eri vaiheissa sekä teknisiä suureita automaattisten säätöjen vaikutuksista etäisyyksiin, paineeseen ja lämpötilaan. Tämän tiedon varassa voidaan tehdä pidemmälle vietyä analytiikkaa todentamaan, miten raaka-aineesta saadaan optimaalinen tuotto”, toteaa digitaalisen liiketoiminnan johtaja Tapani Tilus.

”Mittalaitteissamme on mukana myös tekoälyä ja koneoppimista parantamassa luotettavuutta. Näin pystymme virtualisoimaan myös tulevia prosesseja. Digitalisaatio varmistaa viimeisen viiden prosentin lisätuoton lopputuotteille.”

 

 

 

Uusimmat