Kierrätyskuidun prosessointi yhteen pulpperointiasemaan

PR Pulpingin SimplyOne on yksinkertainen yhden astian prosessi kuitupitoisten materiaalien puhdistukseen.

”Kierrätyskuidun pulpperointiasema, SimplyOne, soveltuu kaikenlaisille kuitupitoisille materiaaleille sekä biomateriaaleille. Näitä ovat kierrätyskartonki ja -paperi, kotitalouden kuivajäte eli sekajäte sekä erilliskerätty biojäte. Raaka-aineista pitää erottaa samoja epäpuhtauksia kuten muovia, metallia, lasia, hiekkaa ja puuta”, sanoo Jouko Hautala, PR Pulping Oy:n osaomistaja, yrittäjä ja innovaattori.

Monivuotisen, monen eri yrityksen TK-tiimeissä vuosia muhineen idean kehityskaari on finaalissa. SimplyOne-prosessissa puhdistettava raaka-aine annostellaan jatkuvasti prosessin alkupäähän ja sekoitetaan veteen. Kuitupitoiset materiaalit ja biomassa hajoavat ja ne seulotaan kahdessa vaiheessa pieniaukkoisten seulalevyjen läpi. Partikkelit, jotka eivät pääse seulalevyjen läpi, jatkavat jatkokäsittelyyn.

Erotetut kuidut käytetään yleensä kartongin valmistukseen ja biomassa biokaasun tuotantoon. Vettä raskaammat partikkelit laskeutuvat niitä varten tehtyihin romuloukkuihin, ja ne poistetaan sieltä puhtaina jaksoittain kolmessa eri paikassa. Muovit ja muut epäpuhtaudet joutuvat prosessin loppuvaiheessa pesuriin, jossa ne pestään ja kerätään ruuvikuljettimella pois prosessista sekä kuivataan mekaanisesti jatkokäsittelyä varten.

”Aikaisemmin ja vielä tänä päivänäkin käsittelyprosessin kaikille viidelle päätoiminnolle, joita ovat raaka-aineen hajotus, korkeasakeuspuhdistus, raskaan rejektin erotus, karkealajittelu ja rejektin pesu, oli oma laite. Lisäksi laitteiden välissä oli pumppuja, säiliöitä, sekoittimia, putkistoja ja automaatiota. Lattiapinta-alaakin tarvittiin runsaasti. SimplyOne-konseptissa nuo kaikki tehtävät ovat yhdessä putkimaisessa astiassa, mikä tuo selkeitä säästöjä asiakkaille niin investoinneissa kuin käyttökustannuksissakin”, Hautala kertoo.

”Alkupolku SimplyOne-prosessille juontaa juurensa Tampellan ja Valmetin tuotekehityskokemuksiin 1980-luvun lopulla. Halusimme ratkaista prosessin yksinkertaistamisen esteenä olleet ongelmat. Aivan 2000-luvun alussa olin mukana silloisen Metson Urban Mill -projektissa, jonka tehtävä oli etsiä kuituja erilaisista jätevirroista paperin ja kartongin valmistukseen. Tämä veikin asioita eteenpäin, mutta kehitystyö kuitenkin pysähtyi. Tässä vaiheessa perustin TamPulping -nimisen yrityksen jatkamaan lupauksia antanutta kehitystyötä. Syntyi seuraava tuote- ja prosessiversio, joka toimitettiin Kotkamills Oy:lle Kotkaan. Päästäksemme prosessin kanssa globaaleille markkinoille ja viedäksemme kehitystyötä vielä eteenpäin päädyimme myymään yrityksemme kanadalaiselle GL&V:lle. Tehtävä jäi kuitenkin kesken GL&V:n omistajavaihdosten vuoksi.”

Siteiden katkettua GL&V:hen Jouko Hautala teki kolme patenttihakemusta vuonna 2015. Seuraavana vuonna kaikki kolme patenttihakemusta menivät läpi. Uudessa patenttihakemuksessa oli parannettu entistä prosessia. Kehitystyötä jatkoi Hautalan uusi yritys PR Pulping Oy.

”Saimme 2018 vuoden alussa Tekesiltä sekä Business Finlandilta rahoitusta uuden koelaitteen rakentamiseksi. Laite vietiin Corensolle Poriin. Koeajot käynnistyivät alkuvuonna 2019 ja jatkuivat lähes vuoden. Pandemia keskeytti koeajot, mutta ne jatkuivat heinäkuussa 2020 toisessa yrityksessä.”

Jouko Hautala sai lajittelun kehitystyöstään Tampereen kaupungin teknisen luovuuden palkinnon vuonna 1995. Hänelle on kertynyt myös muita palkintoja erilaisissa keksintökilpailuissa. Kaikkiaan hänen nimensä löytyy noin kuudestakymmenestä patentista.

Teksti Leif Lindberg

 

Uusimmat