Metallinen virtauksensäätö venttiili, jota voidaan käyttää esimerkiksi paperiteollisuudessa

Neles on nyt Valmetin Virtauksensäätö-liiketoimintalinja

Molemmat yhtiöt ovat irtautuneet aikanaan Metsosta, Valmet vuonna 2014 ja Neles vuonna 2020. Neleksen liiketoiminta muodostaa Valmetin Virtauksensäätöliiketoimintalinjan, joka on osa Valmetin Automaatio-segmenttiä.

”Neleksellä ja Valmetilla on paljon yhteistä historiaa, koska ne ovat toimineet yhdessä. Meillä on samanlaiset arvot ja kulttuurit, mikä tukee yhteen liittymistä. Myös kasvuteemamme ovat koko lailla samanlaisia. Valmet-kotimme on hyvä ja vakaa, mikä mahdollistaa liiketoimintamme kehittämisen”, sanoo Valmetin Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan vetäjä Simo Sääskilahti.

Hän on vastannut vuodesta 2016 lähtien silloisen Metson venttiilituotelinjoista 2019 asti, jolloin hän siirtyi Neleksen talousjohtajaksi. 

”Tuotteidemme laatu ja luotettavuus, teknologia- ja prosessiosaaminen sekä palvelukyvykkyys ovat olleet erottautumistekijöitämme vuodesta toiseen. Olemme rakentaneet palveluverkostoja sekä omien palvelukeskustemme että kumppaneidemme kautta, jotta olemme lähellä asiakasta ja pystymme tukemaan heitä yli elinkaaren. Yhtä tärkeää on, että olemme käyttäneet aikaa ja energiaa miettimällä, miten palveluportfoliotamme kehitetään asiakaslähtöisesti, eli miten tehdään tehokasta venttiilihuoltoa sekä parannetaan suorituskykyä ja kannattavuutta yli elinkaaren. Vahvuutemme on iso asennettu laitekanta. Tiedämme missä venttiilimme ovat, ja sitä kautta tuomme lisäarvoa asiakkaalle auttamalla heitä määrittämään asennetun laitekannan ikärakenne ja huoltotila. Viime aikoina olemme puhuneet paljon modulaarisista ratkaisuistamme, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne ovat tehokkaampia kehittää ja tuovat suorituskykyä asiakkaalle.”

Paperi- ja selluteollisuus vastaa noin kolmannesta Valmetin virtauksensäätö­liiketoiminnasta. Kemia ja jalostamot ovat toinen iso asiakaskunta virtauksensäädössä. Simo Sääskilahti sanoo tämän segmentin olevan hyvin mielenkiintoinen, koska siellä on myös paljon kestävän kehityksen elementtejä ja uusia tuotteita. Uudet raaka-aineet ajavat muutoksia prosesseihin, mikä tuottaa uutta liiketoimintaa. Samalla tavalla hän näkee kaivosteollisuuden merkityksen. Neles osti vuonna 2021 suomalaisen Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoiminnat kasvaakseen tälläkin alalla. Sähköistyksen ratkaisut ja niiden merkitykset kasvavat, ja mineraalit ovat tärkeässä roolissa alalla ja tarjoavat kasvumahdollisuuksia myös Valmetille.

”Teollisuuskaasut ovat alue, jossa olemme myös markkinajohtaja. Juuri nyt puhutaan hyvin paljon vetytaloudesta energiamuutoksen ytimessä. Meillä on pitkä kokemus vaativien kaasujen, kuten vedyn ja hapen käsittelyssä ja näemme uusissa energiaratkaisuissa hyvin mielenkiintoisina mahdollisuuksina kehittää tarjoamaamme. Kestävämmän energian tuottaminen on myös yksi painopistealueitamme”, Sääskilahti muistuttaa.

”Menemme osana Valmetia eteenpäin rinta rinnan ja hyvässä marssitahdissa askelen nopeuden kiihtyessä. Voimme tehdä paljon yhteistä tuomalla venttiiliosaamistamme Valmetin Automaatio-segmentin laajempaan palvelutarjontaan.”

Paperi ja Puu: Valmet-konsernin toimitusjohtaja Pasi Laine, miksi Neles on Valmetille tärkeä yritys?

”Valmetilla ja Neleksellä on keskenään niin tuote- kuin kustannussynergiaakin. Näimme myös, että sen liiketoiminta tulee kasvamaan. Henkilöstö on osaavaa ja yritysten kulttuuritkin ovat hyvin samanlaisia. Olin tutustunut Neleksen ihmisiin ja tuotteisiin jo aiemmin ja näin, että Neles tulee kehittymään, joten Valmet voi jatkaa siitä, mitä siellä on jo tehty.”

”Tällä hetkellä Valmetin Virtauksensäätö-liiketoiminnassa on hyvä johto ja organisaatio, joten jatkuvan uudistamisen oppi jatkuu. Osana Valmetin Automaatio-segmenttiä sen molempia liiketoimintoja, järjestelmiä ja virtauksensäätöä kehitetään yhdessä ja samalla markkinoilta etsitään uusia mahdollisuuksia.”

Teksti Leif Lindberg
Kuva Valmet

Uusimmat