Vihreällä teknologialla vientiä Eurooppaan

Vihreällä teknologialla vientiä Eurooppaan

Konepajayhtiö Metson kehittämässä ratkaisussa lignoselluloosasta tuotetaan etanolia, joka toimii E10 -bensan bio-osana. Sellun kaasuttavan ja nesteyttävän tekniikan vientinäkymiä luonnehditaan hyviksi.

”Olemme nyt valmiita toimittamaan laitteita täysimittaisille, toisen sukupolven bioetanolia tuottaville laitoksille”, kertoo Metson Kuidunkäsittely-yksikön johtaja Lars Dahlqvist.

Metso-konserniin kuuluva Metso Paper Sweden AB sekä tanskalainen Inbicon A/S ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan lähivuosina yhtiöt kehittävät teknologiaa, jolla pehmeää lignoselluloosaa sisältävä biomassa muuntuu ja jalostuu etanolipolttoaineeksi.

Sopimuksen myötä Metso kertoo ottaneensa tärkeän askeleen biomassaa jalostavan teollisuuden laitetoimittajaksi. Kaasutus- ja kaasun nesteytysteknologia käyttää tuorebiomassaa, mutta myös esimerkiksi massa- ja paperiteollisuuden sekä sahojen hylkyä.

DONG Energy A/S:n tytäryhtiö Inbicon A/S on kehittänyt vihreän teknologian kemian tuotteita. Joulukuussa 2009 vihittiin Tanskan Kalundborgissa käyttöön Inbiconin ensimmäinen biomassanjalostuslaitos. Pilotti osoitti teknologialinjan toimivuuden.

Tanskalaisyhtiö valmistaa myös ligniinipellettejä energiantuotantoon.

Metso testaa ratkaisuaan biodieselin tuotantoon

Suomessa Metso Power kehittää kaasutusturbiiniteknologiaa, jossa yksi linja tutkii puumassapohjaisen biodiesel-liikennepolttoaineen valmistamista suuritehoisen CHP-kattilan sivuotteena.

”Ei ole salaisuus että olemme tässä tuotekehityksessä pitkällä. Kehitämme ja testaamme mahdollisuutta tuottaa pyrolyysiprosessissa polttoöljyä”, kertoo myyntijohtaja Jouko Kylänpää Metson Powerilta.

Kaasujättejä käynnistetään

Metso toimittaa polttoaineteholtaan 140 megawatin biokaasutuslaitoksen Vaskiluodon Voima Oy:lle Vaasaan. Biokaasutuslaitos on määrä ottaa käyttöön joulukuussa 2012. Tämä maailman suurin biomassan kaasutuslait käyttää kotimaisia polttoaineita n. 900 GWh:ta, josta suurin osa on puuta.

Metso toimittaa myös muun muassa Puolaan jopa 90 prosentin hyötysuhteeseen yltäviä kattiloita. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalainen konepajayhtiö kertoo saaneensa Puolasta yhteensä seitsemän tilausta ratkaisuille, joissa fossiilisia polttoraaka-ainelähteitä käyttävien kattiloiden tekniikka muunnetaan myös metsäenergialle sopiviksi.

Biomassaa käyttävä Metson kerrosleijukattila mahdollistaa Puolan perinteisen päänenergialähteen, kivihiilen, korvaamisen kotimaisilla puuperäisillä polttoaineilla.

Puolassa Metso varustaa voimalayhtiö Elektrociepłownia Białystokin CHP-voimalaitoksen, joka tuottaa 166 MW sähköä ja 460 MW lämpöä, korvaten näin puupohjaisella biomassalla suuren osan voimalassa polttoaineena käytetystä hiilestä. Muutoksen myötä samalla vähennetään rajusti hiilidioksidipäästöjä.

Fossiilisia vähentävä tie

Vaikka Puolassa on otettu käyttöön vahvoja kannustimia vihreän energian tuottamiseen, uusiutuvan energian osuus maan energiantuotannosta on vain 7,5 prosenttia (v. 2010). EU:n asettama tavoite on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. EU:n tiukat ympäristömääräykset edellyttävät nykyisten laitteistojen modernisointia.

Elektrociepłownia Białystok S.A:n strategia- ja kehitysjohtaja Krzysztof Sadowski uskoo, että Metson teknologian avulla Puola yltää päästötavoitteisiinsa.

– Reijo Holopainen –

 

Uusimmat