Kattavampaa käyttäjähallintaa

Automaatioon Metso DNA:

Kattavampaa käyttäjähallintaa

Metso DNA -automaatiojärjestelmään on kehitetty uusia ominaisuuksia tehostamaan tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä erityisesti voimantuotannossa, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä uutena alueena kaivos- ja maanrakennusalalla.

Käyttäjälähtöisen kehitystyön myötä automaatiojärjestelmään on myös lisätty toimintoja, jotka tukevat käyttäjän työtä ja tehostavat työn hallintaa.

– Metso on tuonut sisäänrakennetun mekaanisen kunnon- ja käynninvalvonnan osaksi automaatiojärjestelmää ensimmäisenä maailmassa, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Risto Lehtimäki Metson Energia- ja Ympäristöteknologian segmentiltä.

Metso on sulauttanut mekaanisen kunnon- ja käynninvalvonnan osaksi automaatiojärjestelmäänsä. Mekaaninen kunnonvalvonta on osa ennakoivaa huoltoa, jossa laitoksen kuluvia osia kuten akseleita ja laakereita seurataan mahdollisia vaihtotarpeita varten.

– Uudessa mekaanisen kunnonvalvonnan ratkaisussa pyörivien koneiden värähtelymittaukset ja niiden analysointi toteutetaan osana säätöjä tekevää Metso DNA -automaatiojärjestelmää.

Perinteisesti mekaaninen kunnonvalvonta on ollut erillinen järjestelmä, ja siitä on vastannut vain kunnossapitohenkilöstö.

– Nyt tieto on myös käyttöhenkilökunnan saatavilla osana automaatiojärjestelmän prosessinohjauksen käyttöliittymää, Lehtimäki sanoo.

Kattaa koko paperiautomaation

Metsosta kerrotaan uuden Metso DNA:n hallitsevan nyt koko sellu-, paperi- ja massateollisuuden automaation – alkaen sellutehtaan puukentältä paalauksen informaationhallintaan ja paperitehtaan massaosastolta pituusleikkurille asti.

– Pituusleikkurin ohjauksen liittäminen osaksi Metso DNA:ta nostaa huomattavasti läpinäkyvyyttä leikkurin ja paperikoneprosessin ohjausten välillä sekä parantaa leikkurin ajettavuutta ja tuottavuutta. Uudet pituusleikkurin ohjaukset mahdollistavat helposti myös paperin laatuprofiilien seurannan. Uudet energian tuottajia palvelevat sovellukset kuten turbiinisäätö- ja kunnonvalvontaratkaisut soveltuvat erinomaisesti myös sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin, Risto Lehtimäki kertoo.

Hän korostaa käyttäjän saavan samasta näytöstä yhdellä napinpainalluksella prosessia koskevat tiedot sekä reaaliajassa että takautuvasti. Sellaisena järjestelmä on Lehtimäen mukaan ainoa maailmassa.

– Käyttäjä saa helposti käyttöönsä datan kaikesta, mitä järjestelmässä on tapahtunut hänen oltuaan poissa, kuten vaikkapa viikonlopun aikana. Perinteisesti tämä historiatieto on vaatinut erilliset sovellukset, ja tiedon analysointi on ollut hankalaa.

Uusimmat