Kunnossapitokumppanit ennätystehtailussa

Metsä Fibren Kemin sellutehdas ja Metsä Boardin Kemin kartonkitehdas ylsivät tuotantoennätyksiin vuonna 2015. Menestys kartonkitehtaalla auttoi tuotantoennätyksen saavuttamista myös Kemin integraatin sellutehtaalla.

”Toinen auttaa aina toista”, sanoo Metsä Groupin Kemin tehtaiden johtaja Ari-Pekka Vanamo.

Merkittävä osuus ennätysten saavuttamiseksi oli myös syksyllä vuosihuoltoseisokissa toteutetuilla suurkorjaus- ja investointihankkeilla.

Vuosihuoltoseisokki oli Vanamon mukaan osa tehtaiden jatkuvan parannuksen strategiaa. Viime seisokissa vuoden 2015 lopulla oli kuitenkin kyse useista onnistuneista toimenpiteistä, joiden yhteisvaikutus oli positiivinen.

Sellutehtaalla oli kyse muun muassa kuivauskoneen laajemmasta peruskunnostuksesta ja muista kuivauskoneiden käytettävyyttä parantavista toimenpiteistä. Myös kartonkitehtaalla keskityttiin useisiin pienempiin käytettävyyttä parantaviin sekä pullonkauloja poistaviin toimenpiteisiin.

Kemissä vastuu sellu- ja kartonkitehtaan kunnossapidosta on Metsä Fibren ja Caverionin yhteisomistuksessa olevalla Botnia Mill Servicellä (BMS), mutta sen liiketoimintavastuu on kuitenkin Caverionilla.

”Päivittäisessä prosessikunnossapidossa resurssit tulevat Botnia Mill Serviceltä. Seisokin tapaisissa hankkeissa käytetään myös Caverionin kaikkia resursseja. BMS määrittää, mitä töitä seisokissa tehdään ja kenen kanssa”, kertoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä.

Häen mukaansa merkittävää kilpailuetua Metsä Fibrelle tuonut kumppanuus Caverionin kanssa perustuu pitkäaikaiseen suhteeseen, vahvaan keskinäiseen luottamukseen ja yhdessä kehitettyyn strategiseen yhteistyömalliin.

Caverion on ollut vuodesta 1997 lähtien Metsä Fibren kunnossapitokumppanina koskien konsernin sellutehtaiden kunnossapitoon liittyvää projektinhallintaa, suunnittelua, teknistä ylläpitoa ja erilaisia projektitoteutuksia.

Caverion syntyi vuonna 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irrottua YIT-konsernista. Botnia Mill Service on osa Caverion Industriaa, jossa sen yhtenä keskeisenä tehtävänä on vastata kunnossapidon strategisten kumppanuuksien kehittämisestä. Caverionin ja BMS:n nykyistä toimintamallia on kehitetty yli 15 vuoden ajan.

Caverionin liikevaihto oli viime vuonna 2,4 miljardia euroa. Tästä huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihto oli 1,3 miljardia.

Teksti: Leif Lindberg

Uusimmat