Raumalle maailman modernein mäntysaha

Metsä Groupissa on parhaillaan menossa investointihankkeita yli 2 miljardin euron arvosta. Yksi hankkeista on Rauman sellutehtaan yhteyteen suunniteltu Metsä Fibren 200 miljoonan euron mäntysaha, jonka sahatavaran vuosituotanto yltäisi 750 000 kuutioon. Vuosittainen raaka-ainetarve olisi 1,5 miljoonaa kuutiota.

Hankkeen suunnittelijat lupaavat, että tulossa on maailman modernein saha.

”Tällä sahalla Metsä Group ottaa isoja harppauksia teknologiassa, eikä vain Suomessa ja Pohjoismaissa, vaan globaalistikin. Raumalle ollaan suunnittelemassa maailman suurinta, tehokkainta ja moderneinta yksilinjaista mäntysahaa”, vakuuttaa projektijohtaja Harri Haapaniemi Metsä Fibrestä.

Mittavat ovat raamit jo alkutahdeissaan. Parhaillaan sellutehtaan viereen louhitaan ja raivataan sahan paikkaa 20 hehtaarin alueella ja vain sahalaitokselle ilman lämpölaitosva­rausta. Koko sahatoiminta on yhden katon alla noin neljän hehtaarin rakennuksessa.

”Kun saha suunnitellaan puhtaalta pöydältä, niin rakennukset ja tuotantolinjat voidaan optimoida. Näin tehokkuus ja ympäristöasiat tulevat otetuksi huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla voidaan hyödyntää integroidusti sahan ja sellutehtaan sivutuotevirtoja sekä logistiikkaa. Sähkö ja lämpö tulevat sellutehtaalta ja sahan kuori, puru sekä hake menevät sellutehtaalle.”

Sahan suunnittelun ytimessä on tavoite tehdä asioita entistä tehokkaammin ja nopeammin. Metsä Fibren mukaan tavanomaisiin sahoihin verrattuna Raumalla sahataan jopa kolme kertaa nopeammin. Metsä Fibren Vilppulan sahan teknologia uusittiin kolme vuotta sitten ja sahausnopeutta nostettiin, mutta nyt tavoitteet ovat vielä korkeammalla. Kun sahausnopeus kasvaa, niin kaikkien osastojen käsittelynopeudetkin kasvavat.

Suunnittelijat lupaavat myös digitaalisuuden ja konenäön nousevan uudelle tasolle kaikissa prosessivaiheissa.

Jos sahalinjaan tulee häiriötilanne, se ratkaistaan hyödyntämällä konenäköä ja älykästä ohjausta. Automaation ohjaama mekaniikka tunnistaa virhekappaleen ja poistaa häiriön sahalinjaa pysäyttämättä. Tällä toiminnolla parannetaan myös operaattoreiden työturvallisuutta merkittävällä tavalla.

Tämä teknologia varmentaa lisäksi hyvän tuotelaadun syntyä yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Hankevetäjien mukaan myös käytettävyys paranee. Uudet prosessit ovat jo nyt pilotoitavina Vilppulan sahalla.

”Uusi teknologia mahdollistaa valvomoon uuden toimintamallin, mikä on yksi keskeisimmistä asioista. Tuotantolinjoilta siirrytään keskitettyyn yhden valvomon järjestelmään. Haluamme oikeasti uudistua ja olla edelläkävijä, joten muutos edellyttää myös henkilöstöltä aivan uusia valmiuksia. Työnkuvat ovat vaativia ja sisältävät moniosaamista kunnossapitoa myöten”, Haapaniemi sanoo.

”Määrittelemme osaamisprofiilit ja teemme rekrytoinnit sekä koulutussuunnitelmat niiden mukaan. Rauman sahan kaikille työntekijöille annetaan mittava koulutus, josta meillä vastaa Liisa-Maija Perävainio. Rauman sahasta tulee toteutuessaan haluttu työpaikka.”

Hanketta valmistelee Metsä Fibressä kymmenen hengen tiimi. Heitä tukevat teknologiakumppaneiden ja laitetoimittajien asiantuntijat. Sahan suunnittelukonsultteina toimivat ÅF Pöyry ja A-Insinöörit. Tavoitteena on saada hankesuunnittelu valmiiksi niin, että investointipäätös voitaisiin tehdä ensi vuoden alkupuolella.

Teksti ja kuva Leif Lindberg

Uusimmat