KPA Unicon panostaa elinkaaripalveluihin

Kaksi suomalaista energiaratkaisujen toimittajaa yhdistivät voimansa viime vuoden lopulla, kun KPA Unicon Group osti Renewa Oy:n koko osakekannan.

Syntyi uusi KPA Unicon, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palvelu- ja teknologiaratkaisuja lämpö- ja voimalaitosprojekteihin laitosten koko elinkaaren ajan.

Yhdistymisen myötä KPA Unicon nousi keskisuurten laitosten toimittajana merkittävimpien yritysten joukkoon Pohjoismaissa ja Euroopassa.

”Koska yrityssynteesissä tuli mukanaan uusia osaajia, teknologioita ja palveluratkaisuja, tarvittiin iso organisaatiomuutos, joka kosketti yhtä lailla sekä vanhan Renewan että vanhan KPA Uniconin toimintaa”, kertoo prosessiteollisuuden liiketoiminta­-alueen johtaja Teemu Koskela.

Energiaintensiivistä teollisuutta palvelevan prosessiteollisuuden asiakassegmenttiin kuuluvat muun muassa sahat sekä sellu- ja paperitehtaat. Kaksi muuta keskeistä liiketoimintaryhmää ovat energiateollisuus, johtajanaan Kari Liukko sekä Juha Sormusen johtama öljy-, kaasu- ja kaivannaisteollisuuden segmentti.

”Jokaisessa asiakassegmentissä tarjoamme uusprojekteja ja laitosten modernisointeja, mutta haluamme jäädä pelipaikalle mahdollisimman pitkään ja tehdä pitkäaikaisia sopimuksia niin operoinnin kuin käytönkin tukemiseksi”, Koskela kertoo.

Laajimmillaan KPA Unicon voi ottaa vastatakseen koko energialaitoksen käyttö- ja huoltopalvelut avaimet käteen -sopimuksella.

”Asiakas hankkii vain polttoaineet ja omat käyttöhyödykkeet KPA Uniconin pyörittäessä laitosta. Emme ole energiayhtiö. Laajaa huolto-organisaatiotamme vetää Jukka Pennanen.”

Viime kesänä KPA Unicon sai kunnossapitovastuun Etelä-­Suomessa toimivalta puunjalostuksen perheyritykseltä Koskisen Oy:ltä. Monivuotinen palvelusopimus kattaa biohöyrylaitoksen ja biovoimalan operointi- ja käyttötoiminnat.

Yhteistyösopimuksen myötä Koskisen Oy pyrkii keskittymään ydinliiketoimintaansa, kun taas KPA Uniconin tehtävänä on kehittää kattilalaitoksen toimintaa ja teknologiaa.

KPA Uniconilla on useita pitkäaikaisia koti- ja ulkomaisia huoltosopimuksia ja operointisopimuksia laitetoimitusten osana.

”Tarjoamme biomassapuolella laitoksen kylkeen täydellistä O & M -palvelua. Etävalvomoissamme on tällä hetkellä yli 50 kattilalaitosta.”

Unicon PlantSys on inhouse-monitorointijärjestelmä, eli teolliseen internettiin perustuva laitoksen valvonta- ja operointijärjestelmä, jonka avulla laitosta käytetään sekä paikallisesti että etänä.
Laitoksen dataa kerätään, analysoidaan, pilkotaan ja raportoidaan paikallisen operoinnin tarpeista aina liiketoiminnan kehitystä tukevaan ennustamiseen asti.

Vahva mutta ketterä

Uuden KPA Uniconin palveluksessa on 250 henkilöä ja ­yhtiön liikevaihto noussee tänä vuonna 90 miljoonaan euroon. Yrityksellä on omaa valmistusta Kiuruvedellä ja Lapualla. KPA Unicon Group Oy:n toimitusjohtaja on ­Jukka-Pekka Kovanen.

”Uskomme, että vaikka meillä on jo iso ja vahva organisaatio, niin olemme silti ketteriä. Toimimme nopeasti ja asiakaslähtöisesti niin, että asiakkaan lisäarvo kasvaa. Toimimme myös yrittäjämäisesti, sillä organisaatiomme on varsin matala ja toimintaamme leimaa aito kiinnostus asiakkaan liiketoiminnan kehittämisestä”, Teemu Koskela sanoo.

Teksti Leif Lindberg

Uusimmat