Kannettavan tietokoneen ruudulla kuva Smart Factory -järjestelmästä

Smart Factory – tehtaan digitaalinen kaksonen

Tämä helpottaa päivittäisjohtamista ja päätöksentekoa. Laiteriippumattomasti nettiselaimen kautta pystytään näkemään, mitä tehtaassa tapahtuu. Kaikki tuotantoon liittyvät data, joka on kytketty Smart Factoryyn, on tuotantohenkilöstön saatavilla. Sieltä näkyy, onko kone päällä ja mikä on koneen käyttösuhde. Lisäksi voidaan suunnitella tuotantoa, tuotantokatkoksien syitä sekä hallita kunnossa­pidon tehtäviä. Kaikki tämä tieto on saatavilla tarvittaessa jokaiselle henkilölle tehtaassa”, sanoo Konecranesin Jari Tuominen.

Smart Factoryn kehitysprosessi alkoi pari vuotta sitten, kun asiakkaat alkoivat kysellä tuotannon visualisointia koskevia ratkaisuja. Asiakaskunnassa oli tarvetta seurata mitä tuotantokoneella tapahtuu ja onko tuotannossa kaikki hyvin. Haluttiin myös tarkempaa tietoa kunnossapidosta. Lisäksi kysyttiin, voisiko myös tuotannon tietoja, kuten läpimenoaikoja, saada näkyville visuaalisesti. 

”Huolellisen taustaselvityksen jälkeen valitsimme teknologiakumppaniksi Process Geniuksen. Aloitimme heidän kanssaan pilottihankkeen Konecranesin Hyvinkään tehtaalla syksyllä 2021. Esittelimme Smart Factoryn samaan aikaan myös Tampereen Alihankintamessuilla. Tällöin tuote oli vielä aika lailla eri näköinen kuin nykyään. Kun toimme oman tuotantomme ja kunnossapitomme substanssiosaamista mukaan, pystyimme kehittämään järjestelmää asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi”, kertoo Jari Tuominen.

”Palvelumme visualisoi tuotannon nykyhetken ja tilanteen. Tuotannon näkökulmasta saadaan tietoa koneiden pysähdyksistä ja pysähdysten kestoista. Kokonaistehokkuuden kannalta pystytään pureutumaan tuotantokatkoihin sekä niiden aiheuttajiin. Tällaisia ovat esimerkiksi laitteen toimintahäiriö, konerikko, mittaukset ja logistiikkaongelmat. Smart Factory -palveluun pystytään myös lisäämään turvallisuuteen liittyvää tietoa ja symboleita. Tavoite on tuottaa dataa, jolla päivittäistä tekemistä voidaan johtaa mahdollisimman reaaliaikaisesti.”

Uusimmat