Henkilö tarkistaa mittalaitteella nosturiradan kuntoa teollisuushallin sisällä.

Nosturiradan RailQ 3D -tarkastus osana ennakoivaa kunnossapitoa

Teollisuuden radat ja rakennukset elävät ajan myötä päivittäisen toiminnan ja ympäristön rasituksista. Nosturiradan säännöllinen mittaus ja tarkastus tuovat esiin näihin liittyviä riskejä ja ongelmia.

”Nosturin ratoja ja sillan ratakiskoja pidetään joskus staattisina asennuksina, joita ei mielletä tärkeäksi osaksi nosturin ja tuotannon toimivuutta. Näin ei ole”, sanoo Petteri Ijäs Konecranesilta. 

Virheellisesti kohdistetut kiskot ja radat aiheuttavat nosturin kulkuun liittyviä ongelmia ja voivat olla nosturien kroonisten ongelmien perimmäinen syy. Näihin kuuluvat muun muassa sillan kantopyörän laipan krooninen kuluminen, sillan kantopyörän ja ohjainrullalaakerin viat, pyörän ja ohjainrullan akseliviat sekä moottorien ylikuumenemiset ja ohjauskomponenttien viat. Myös kiskon ja ratapalkin uuman virheellinen linjaus voi aiheuttaa ratapalkkeihin halkeamia tai johtaa palkkien vääntymiseen, mikä voi heikentää ratapalkin kantokykyä. Menetetty tuotanto tai puutteellinen kyky lastata kriittistä taakkaa ovat kalliimpia, ja niiden vaikutukset ovat monesti tuotantoketjussa merkittävämmät kuin nosturin tai radan korjauskustannukset. 

”RailQ 3D -tarkastus voi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Mittaus voidaan lisätä kunnossapito-ohjelmaan ensisijaisena työkaluna prosessi­nostureiden nosturiratojen ongelmien löytämiseksi ennen kuin ne aiheuttavat suunnittelemattomia seisonta-aikoja ja tuotantokatkoksia”, sanoo Petteri Ijäs. 

RailQ 3D käyttää uusinta HDS-mittaustekniikkaa (high-definition surveying) ratajärjestelmän kriittisten tekijöiden mittaamiseen.

 ”Näitä ovat muun muassa jänneväli ja korkoero, eli sillan ratakiskojen suuntaus suhteessa toisiinsa, kunkin kiskon suoruus- ja korkopoikkeamat, ratakiskon asema suhteessa ratapalkkiin, ratakiskojen kuluma sekä ratapalkkien taipuma. Nämä mittaukset toteutetaan saman tarkastuksen aikana. Asiantuntijat analysoivat tiedot sekä tekevät dataan perustuvia korjaus- ja linjaussuunnitelmia korostaen samalla alueita, joilla ilmenee kriittisiä turvallisuusongelmia”, Petteri Ijäs kertoo.

RailQ 3D -mittaukset osana kunnossapito-ohjelmaa mahdollistavat tulosten vertaamisen aiempiin mittauksiin. Tästä syystä kroonisia ongelmia kattavat rata-alueet tunnistetaan ja samalla voidaan arvioida pitkän aikavälin ratkaisuja mahdollisten lisätukien, kiinnitystarkastuksien sekä käyttäjäkoulutuksen osalta.

MITÄ? Konecranesin kehittämä RailQ 3D -mittausmenetelmä käyttää uusinta HDS-mittaustekniikkaa (high-definition surveying) ratajärjestelmän kriittisten tekijöiden mittaamiseen.
 
MIKSI? Kuluneet tai virheellisesti kohdistetut kiskot ja radat aiheuttavat nosturin kulkuun liittyviä ongelmia. Menetetty tuotanto tai puutteellinen kyky lastata kriittistä taakkaa ovat kalliita, ja niiden vaikutukset ovat tuotantoketjussa merkittävämmät kuin nosturin tai radan korjauskustannukset.
 

Uusimmat