Nosturin köysistö ja jarrut etävalvonnalla turvallisiksi

Varsinkin korona-aikana etävalvonnan ja digitalisaation merkitys ovat korostuneet kunnossapidon keskeisinä osina. Merkitys on kasvanut nostureiden käyttökuntoa ja turvallisuutta seurattaessa.

”Jarru ja nostoköysi ovat merkittäviä turvallisuuskriittisiä nosturin komponentteja, joiden kuntoa voidaan mitata Konecranesin Trueconnect-etävalvonta­palvelulla”, kertoo Konecranesin Truconnect-etäpalveluiden tuotepäällikkö Esa Kukkola.

”Etävalvonnan avulla tiedetään kriittisten komponenttien kunto, jolloin nosturien käyttövarmuutta sekä samalla henkilöstön turvallisuutta voidaan parantaa. Etävalvonnassa saatua tietoa käytetään kunnossapidon jatkuvaan suunnitteluun ja ennustavaan kunnossapitoon.”

Kukkola kertoo, että nostoköysi on yksi nosturin nopeimmin kuluvia turvallisuuskriittisiä komponentteja.

”Trueconnect -köyden valvontapalvelu mittaa suurimmassa rasituksessa olevat köyden osat ja näyttää mittauksessa havaitut sisäiset sekä ulkoiset vauriot. Mittausdata on analysoitu lankakatkoina värikoodein YourKonecranes-asiakasportaalissa, josta köyden kunto, vauriokohdat sekä vaihtoajankohdat ovat nähtävissä.”

Konecranes kertoo nostoköysien vaurioituvan usein ytimestä sekä sisemmistä punoksista. Tällaisia vikoja ei havaita visuaalisella tarkastuksella. Markkinoilta löytyvien offline-anturien avulla sisäisetkin viat löytyvät, mutta tarkastus edellyttää aina seisokkia köyden tutkimiseksi. Lisäksi offline-mittaus vaatii asiantuntijan analysoimaan mittaustulokset.

Konecranesin palvelu mittaa köyden jokaisessa nostosyklissä. Mittaustulokset on analysoitu ja nähtävissä asiakasportaalissa, jossa käy ilmi lankakatkojen määrä ja sijainti sekä lankakatkojen hylkäysrajat. Hälytykset saadaan automaattisesti myös asiakkaan sähköpostiin. Köyden vaihto voidaan suunnitella ennakolta ja sovittaa sopivaan seisokkiin.

Trueconnect-palvelu mittaa myös nosturien sähkömagneettisten levyjarrujen kuntoa. Palvelussa mitataan jarrun avausvirtaa, mistä käy ilmi epäsuorasti jarrun ilmavälin tila sekä kitkamateriaalin kuluminen. Kun kitkamateriaali kuluu, ilmaväli kasvaa. Tällöin voi syntyä riski, että ilmaväli pääsee kasvamaan liian suureksi, jolloin jarru ei aukea.

”Pystymme säätämään jarrun ja uusimaan kitkamateriaalin ennen kuin ilmaväli kasvaa liian suureksi. Tuote parantaa siis erittäin oleellisella tavalla nosturin turvallisuutta. Ilman etävalvontaa jarru pitää avata, jotta ilmaväli voidaan mitata ja mekaanisesti tarkastaa”, sanoo Kukkola.

”Köyden valvonta on uusi tuote, joka lanseerattiin kesän 2021 aikana. Jo ensimmäisissä toimituksissa on tullut esille tapauksia, joissa silmämääräisessä tarkastuksessa hyväkuntoiseksi havaituissa köysissä on ollut ydin poikki ja sisemmissä punoksissa merkittäviä vaurioita”, kertoo Esa Kukkola Konecranesista.

Uusimmat