Graafinen kaavio, jossa tekstit:CRS-analyysi, kunnossapito ja investointikustannukset

Nosturien elinkaarikustannuksia hallitaan käytön tila-analyyseillä

”Konecranesin tuki asiakasympäristöön on CRS-nosturianalyysi, joka antaa tarkkaa tietoa nosturin nykytilan kunnosta ja tulevaisuuden tarpeista nosturin elinkaarella”, kertoo Konecranesin Petteri Ijäs.

Ijäksen mukaan keskeistä on, että ymmärretään laitteen kriittisyys tuotannossa. Nosturit on syytä kategori­soida korvaamattomiin nostureihin sekä nostureihin, jotka vaikuttavat tuotantoon. Kolmas nosturiryhmä on paljon käytössä olevat, joihin ei sisälly kuitenkaan kriittisyyttä. Konecranes ohjeistaa katsomaan kriittisyyden näkökulmasta, millaisia laitteita prosesseihin kytkeytyy, sillä CRS-palvelua tarjotaan pääasiassa kriittisiin laitteisiin. 

”Konecranes haluaa ymmärtää nyt ja tulevaisuudessa, missä kunnossa laitteet ovat. On tiedettävä laitteiden vikahistoria sekä  kuultava käyttäjää, jotta selviää mitä investointeja tulee tehdä ja millaisilla aikatauluilla niin, että kunnossapitokustannukset pidetään matalalla optimaalisessa tuotannossa. CRS-tutkimuksessa katsotaan, onko nosturi sovelias tarkoitettuun käyttöön, onko sen kapasiteetit nykytasolla, tai onko tuotanto muuttunut niin, että kapasiteetti ei ole enää järkevällä tasolla suhteessa laitteen komponentteihin ja rakenteisiin. Samalla todennetaan, tehdäänkö tuotantoa tarpeeksi ja järkevästi, sekä koska ja millä laajuudella kannattaa tehdä investointeja”, sanoo Petteri Ijäs. 

”Analyysissä lasketaan, paljonko nosturilla on ollut ajosyklejä sekä ajotunteja, suhteessa suunniteltuun käyttöikään. CRS-laskennan ohella haastatellaan tuotantohenkilöstöä ja tarkastellaan vikahistoriaa, jotta käyttäjäpalaute sekä todellinen käyttö saadaan selvitettyä.” 

Konecranesilla kunnossapitokustannukset ja tuotantovaatimukset ovat CRS-tuotteissa analyysin keskiössä. Elinkaarikustannusten kohdalla näiden kahden lisänä ovat vielä tarkastukset, ylläpitokustannukset sekä seisokkikustannukset, jos laite hajoaa. 

”Käytännössä suurin kustannus asiakkaalle saattaa olla se, että nosturi hajoaa ja johtaa pitkäaikaiseen seisokkiin. Prosessiteollisuudessa tällainen kustannus on niin iso, että muutaman päivän seisokki syö kaikki panostukset muutaman vuoden ajalta. Toki asiakkaankin pitää osata varautua ja budjetoida ylläpitokustannuksiin sisältäen oikea aikaiset investoinnit”, sanoo Petteri Ijäs Konecranesin nosturien asiakaspalvelusta.

Teksti Leif Lindberg
Kuva Konecranes

Uusimmat