Kirkniemen tehtaan päästöjä vähentävää uudistusprosessia juhlistettiin tehtaalla elokuun lopulla. Vieraiden joukossa oli myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. 

Irti kasvihuonekaasupäästöistä tuottamalla energia biopolttoaineilla 

Uuden investoinnin myötä Sappin Kirkniemen paperitehtaan suorat kasvihuonekaasupäästöt laskevat lähes 90 prosenttia, eli noin 230 000 hiilidioksiditonnia vuodessa.  

Sappi jatkoi ympäristöhankkeitaan ja investoi 16,5 miljoonaa euroa Kirkniemen paperi­tehtaalle, jotta tehdas on tänä vuona pystynyt siirtymään laajamittaiseen biopolttoaineiden käyttöön energian tuotannossaan. Asiaa juhlistettiin tehtaalla elokuun lopulla. Vieraiden joukossa oli myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen

Kirkniemen tehtaan vuonna 2015 valmistuneessa monipolttoainekattilassa vaihdettiin kivihiili alkukesästä biopolttoaineeksi. Investoinnin loppuvaiheessa otettiin käyttöön uudet vastaanotto-, varastointi- ja käsittelylaitteet biopolttoaineille kuten kuorelle ja metsähakkeelle. Monipolttoainekattila mukaan lukien tehtyjen energiainvestointien kokonaismäärä oli noin 72 miljoonaa euroa.  

Kirkniemen käyttämä kuori tulee suomalaisesta sahateollisuudesta ja tehtaan omalta kuorimolta. Metsähake tulee pääosin kotimaisilta toimittajilta. Myös tehtaan omat bio- ja kuitulietteet hyödynnetään energiaksi. Polttoainetta tarvitaan höyryn valmistukseen ja erilaiseen kuivaukseen kolmella paperikoneella vuosittain noin 1050 GWh. 

”Paperi on jo tuotteena tärkeä osa biopohjaista kiertotaloutta. Olemme ylpeitä siitä, että bioenergiaan siirtymisen myötä olemme osa ratkaisua, jolla torjutaan ilmastonmuutosta. Samalla pystymme tukemaan Sappi-konsernia kestävän kehityksen sekä tiedepohjaisten päästötavoitteitten (SBTi) saavuttamiseksi vuonna 2030”, sanoo Kirkniemen tehtaan johtaja Martti Savelainen

Samoja asioita investoinnista kertovassa tapahtumassa korosti omassa puheessaan myös Sappi Europen  
johtoryhmässä Brysselissä toimiva Jan Sander van Tuijl. Hän sanoi Sappi-konsernin jatkavan investointejaan puhtaampiin ja kestävämpiin energialähteisiin. Puolentoista vuoden ajan näitä on tehty kolmessa tehtaassa Euroopassa, näistä Kirkniemen investointi on ollut Sander van Tuijlin mielestä todellinen mestarimalli.  

Sappin Kirkniemen tehdas on maailman suurin päällystettyjä aikakauslehti­papereita tuottava tehdas. Galerie-tuoteperheen paperia valmistetaan kolmella paperikoneella korkealaatuisiin julkaisuihin ympäri maailman 750 000 tonnia vuodessa. Tehtaalla on henkilöstöä noin 550. Vientiin tuotannosta menee yli 90 prosenttia. 

MITÄ? Sapin Kirkniemen tehtaan vuonna 2015 valmistuneessa monipolttoainekattilassa vaihdetiin kivihiili biopolttoaineeksi. 
 
MIKSI? Uuden investoinnin myötä tehtaan suorat kasvihuonekaasupäästöt laskevat lähes 90 prosenttia, eli noin 230 000 hiilidioksiditonnia vuodessa. 

Uusimmat