Paperikonekudos tuottavuutta nostamassa

Paperikonekudos tuottavuutta nostamassa

Pieni säästö useissa eri paikoissa tuo kokonaisuuteen ison säästön. Paperin valmisprosesseissa on jatkuvasti vähennettävä  tuotantokustannuksia samalla, kun pyritään lisäämään liiketoiminnan tuottavuutta.


– Koska kyse on kompleksisista tuotantoprosesseista, on pienimmilläkin säästöillä merkitystä. On säästettävä sieltä, missä ikinä säästöihin päästään käsiksi, toteaa Heimbach GmbH & Co:n myyntipäällikkö Michael Keller.

Hänen mukaansa säästökohteita etsittäessä hankinnat joutuvat tarkan arvioinnin kohteeksi.

– Tässä kohdin on syytä pohtia tarkasti, onko hinnaltaan halvin myös samalla paras hankinta. Halpojen hankintojen ”lisähintaa” maksetaan valitettavan usein jälkikäteen ja vielä moninkertaisesti.

Pitkällä tähtäimellä tiukka hintapaine kaventaa teknologiatoimittajien kuten paperikonekudostoimittajien mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa asiakkailleen tuotekehittelyn avulla.

– Huippunykyaikaisella paperikoneella ei päästä hyödyntämään sen koko tuottavuuspotentiaalia, ellei paperikoneen toiminnallisia ja tuotannollisia ydinprosesseja pystytä jatkuvasti kehittämään. Paperikonekudosten jatkuva parantaminen vaikuttaa merkittävästi tuotantoprosessiin vähentäen kuluja ja parantaen tuottavuutta, Keller sanoo.

– Paperinvalmistaja voi nykyisin oikeutetusti vaatia paperikonekudoksiltaan todella laadukasta suorituskykyä. Näissä asiakkaan tavoitteissa haluamme ottaa haasteet vastaan. Eikä vain  ratkomalla akuutteja ongelmia, vaan tuottamalla kudoksiin merkittäviä parannuksia paperikoneen kokonaistalouden nostamiseksi. Heimbachilla on tähän työhön tarvittavan mittaus- ja analysointilaitteiston lisäksi kehitystiimi, joka soveltaa pitkäaikaista kokemustaan optimoidakseen asiakkaan prosesseja. Tulokset näkyvät kustannus- ja materiaalisäästöinä.

Paperintuotannon kokonaiskustannuksista kudosten osuus on vain noin 1,5 – 2,5 prosenttia. Jos kudosten ostopäätös perustuu pelkästään halvimpaan tarjolla olevaan hintaan, kudostoimittaja on ahtaassa raossa tuottaakseen asiakkaalleen jatkuvasti uutta ja suorituskykyisempää kudostekniikkaa.

– Heimbachin tuottama järjestelmällinen benchmark osoittaa, että paperikonekudosten oikealla ja optimoidulla valinnalla voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä koko tuotantoprosessissa.

Oheisena on muutama esimerkki kehitystyön tuloksista. Laajemmat ja yksityiskohtaisemmat raportit löytyvät Heimbachin kotisivuilta.

1. Kohde: Kaksoisviiraformeri, fluting ja testliner, 90-180 g/m2, 600- 1100 m/min, alaviiramittauksia kahden vuoden ajalta.

Telapuolella poikkisuuntaisia polyester-/polyamidilankoja sisältävän märkäviiran ja Heimbachin telapuolella poikkisuuntaisia Duralon®-lankoja sisältävän Primobond-märkäviiran vertailu:

– Käyttökustannuksissa 135 000 euron säästöt vuodessa, joista viirojen osuus 77 000,00 euroa.

2. Kohde: Viiraosa – sama vertailu, eri kone: hybridiformeri, kopiolaadut 68-100 g/m2, 1000 m/min, alaviira.

– Käyttökustannuksissa 118 000,- euron säästöt vuodessa.

3. Kohde: Testliner, viira 8000 mm leveä, paperikoneen nopeus 1250 m/min.  Puristinosalla vertailtiin maksimissaan kahdeksan viikkoa ajettujen kudottujen huopien ja alle maksimiajan eli kuusi viikkoa ajettujen Heimbachin multiaksiaalisten, kutomattomien Atromaxx-huopien välillä.

– Käyttökustannuksissa saavutettiin taloudellisia etuja vähentyneiden katkojen, nopean startin, matalamman imulaatikon alipaineen ja suuremman tuotannon ansiosta yhteensä 900 000 euroa vuodessa.

–  Jo yksin edellä kerrotut esimerkit osoittavat, missä laajuudessa paperikonekudokset vaikuttavat koneen toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn – ja sitä kautta koneen taloudelliseen tehokkuuteen. Kudokset, jotka tuottavat suurimman tuotannollisen ja taloudellisen lisäarvon, ovat hintansa arvoiset, Michael Keller toteaa.

Uusimmat