Finpec Groupin asiantuntijoita katsovat kohti kameraa.

Kansainvälistä kasvua uudella palvelupaketilla

”Fimpec on osaamislähtöinen kansainvälinen yritys teollisuuden ja energian sektoreilla. Omassa työprofiilissani on kosketuspintoja moneen asiaan paperiteollisuudesta kaukolämpöverkkoihin, uusiutuvaan energiaan ja talotekniikkaan”, sanoo Fimpec Groupin toimitusjohtajana syyskuussa aloittanut Jukka Nieminen.

Jukka Niemisen mukaan konsultti- ja suunnittelumarkkinoilla on ollut kysyntää yli palveluiden useamman vuoden ajan, ja vahva kasvu jatkuu. Markkina kasvaa myös pitkällä aikajanalla, ja vastaan tulee uutta liiketoimintaa kaiken aikaa. Näitten rinnalla hän näkee kasvavaa kysyntää myös strategiakonsultoinnissa yritysten arvioidessa investointipäätöksiään ja niiden vaihtoehtoisia toteutuksia.

Fimpecissä on kaksi vahvaa liiketoiminta-aluetta, eli suunnittelupalvelut sekä projektijohto- ja rakennuttamispalvelut. Toteutussuunnittelun palveluvalikoima on laaja kautta yhtiön. Konsernirakenteen uudistumisen myötä Fimpec Engineeringin rinnalle tuli myös projektijohto- sekä valvonta- ja aikataulutusosaamista konsernin sisaryhtiössä Fimpec PMO:ssa.  

Paperi ja Puu: Mikä on näiden kahden palveluportfolion keskinäinen synergia?

”Kun Fimpec PMO ostettiin, asiakaspintamme laajeni ja täydentyi rakennuttamisen johtopalveluilla. Projektinjohto­palvelu tuo myös kapasiteettia tavoitella isoja EPCM-hankkeita, koska meillä on nyt tarjolla suunnittelun rinnalla koko paketti. Samalla nostamme feasibility-esiselvitysten konsultointia isompaan rooliin, jolloin Fimpecistä kehittyy suunnittelupalveluiden ja rakennuttamispalveluiden lisäksi riippumaton konsultointitalo”, Jukka Nieminen sanoo.

Paperi ja Puu: Fimpec sanoo tavoitteekseen kansainvälistymisen. Kohdentuuko tämä missio metsä- vai energiateollisuuteen?

”Osittain metsäteollisuuteen, mutta Fimpecin tasolla meillä on paljon muutakin. Olemme energiatalouden puolella mukana kaukolämpöverkoissa ja useissa hankkeissa vetytaloudessa toteutuskonsulttina. Fimpecin konsultointia ja suunnittelua ohjaa sektori-integraatiotyyppinen ajattelu läpi koko palveluportfolion energian tuotannosta ja tuotteista massa- ja paperiteollisuuteen sekä kemian teollisuuteen. 

Paperi ja Puu: Millainen on kansain­välistymisenne prosessi?

”Olemme hyvin sitoutuneita nykyiseen toimintaamme ja kansainvälistyminen on lisä, joka tapahtuu itsenäisesti kohdemaissa hankkimalla yrityksiä ja osaamista. Tukeudumme siihen kansainväliseen työhön, mitä Fimpec tekee Suomessa. Virosta hankitun HeatConsult-yrityksen toimintaan integroidaan parhaillaan Helsingin Energiasta ulkoistettua kaukolämpöosaamista. Tarkoituksena on muodostaa kaukolämpö-, jäähdytys- ja aluelämpöklusteri, johon tuodaan myös Fimpecin maalämpöosaamista”, kertoo toimitusjohtaja Jukka Nieminen.   

”Ruotsissa haemme kasvua sähkön ja lämmön yhteistuotannosta sekä sähkön siirtoverkoista, joita Ruotsissa vahvistetaan parhaillaan isoin investoinnein. Ruotsin liiketoiminnan vetäjällä Anders Hallgrenilla on vahva energiatausta ydinenergiaa myöten. Olemme huomanneet, että meiltä toivotaan Ruotsissa samaa palvelua, kuin mitä meillä on tarjolla asiakkaillemme Suomessa. Haemme myös Saksasta paikallista jalansijaa.” 

Teksti ja kuva: Leif Lindberg

Uusimmat