Parannus paperikoneen tuottavuuteen

EV Group Oy on kehittänyt energiatehokkaan EasyOne eco -konseptin, jolla voidaan vähentää paperi- ja kartonkikoneen tuottavuuden ongelmia erityisesti kuivatusosan alkupäässä.

Konseptilla voidaan vähentää ratakatkojen lukumäärää ja lyhentää näin ylipitkiä päänvientiaikoja.

”Sillä voidaan vaikuttaa myös tarpeettoman suuriin nopeuseroihin. Konsepti on räätälöitävissä kaikenlaisiin uusintoihin,” kertoo Timo Haverinen EV Groupista.

EV Groupin mukaan EasyOne radan stabilaattori on kehitetty erityisesti kuivatusosan alkupään yksiviira-alueella esiintyviin ajettavuuden ongelmiin.

”Perinteiset kriittisen avautuvan nipin ja poikki koneen asennetut stabilaattorin ilmasuuttimet ovat tässä konseptissa korvattu korkean alipaineen saavuttavalla HR-suuttimella. Suuttimen erittäin korkeat tuotantotoleranssit mahdollistavat sen optimaalisen asentamisen juuri ajettavuuden kannalta kriittiseen kohtaan radan kulkusuunnassa. Suuttimen ilmansyöttö on kytketty matalapaineisen kompressorin taakse”, Haverinen sanoo.

”Optimaalisen laitesijoituksen avulla avautuvaan nippiin saadaan aikaan viiran ja suuttimen väliin korkea alipaine puhaltamalla ilmaa HR-suuttimen kautta kuivatusviiran kulkusuuntaa vastaan. Tämä alipaine varmistaa sen, että rata ei lähde avautuvassa nipissä seuraamaan sylinterin pintaa, vaan pysyy kiinteästi kiinni kuivatusviirassa, jolloin varmistuu hyvä ajettavuus.”

EV Groupin mukaan uusinnan avulla saavutettavat hyödyt mahdollistavat investoinnin lyhyen takaisinmaksun. Kustannukset pienenevät muun muassa alenevien kuitukustannuksien kautta. Samalla tuotantotehokkuus nousee lopputuotteen ominaisuuksien pysyessä kuitenkin muuttumattomina.

EV Group korostaa EasyOne eco -konseptin tiivisteiden tarpeetonta huoltoa, koska rakenteesta riippumatta stabilaattorin ja kuivatusviiran välissä ei ole minkäänlaista kosketusta. Tästä johtuen ei synny myöskään kulumaa tai vahinkoa itse kuivatusviiraan. Alipaineiset alarivin sylinterit ja telat yhdessä stabilaattorin kanssa mahdollistavat lisäksi tehokkaan köydettömän päänviennin yksiviiraviennissä.

”Koneessa olevat alarivin sylinterit tai telat voidaan tarvittaessa muuttaa alipaineteloiksi. Sylintereiden tai telojen poraus ja tasapainottaminen voidaan tehdä koneessa ilman niiden poistamista, mikä mahdollistaa laajankin uusinnan lyhyen seisokin aikana. Tällaisen toimen jälkeen telaan tarvittava alipaine saadaan aikaan stabilaattorin kautta tapahtuvalla imulla,” Haverinen kertoo.

HR-suuttimeen perustuva EasyOne eco -konsepti on osa EV Groupin laajempaa tuoteperhettä, josta löytyy perinteiseen suutinteknologiaan perustuvia sovelluksia eri konegeometrioille puristinosalta kuivatusosan kaksiviira-alueelle asti.

EV Group Oy on runsaan 20 toimintavuotensa aikana toimittanut yli 1 700 erilaista radan ajettavuutta ja kuivatusta tehostavaa stabilaattoria, joista valtaosa Euroopassa toimiville asiakkaille.

Teksti: Leif Lindberg

Uusimmat