Kaikki kenttälaitteet Kemin biotuotetehtaaseen

Endress+Hauserin mukaan yhteistyön taustalla ovat toimivat tuoteinnovaatiot ja ammattitaitoinen projektiosaaminen. Toimitussopimus kattaa kaikki virtaus-, paine-, paine-ero- ja pintamittaukset sekä nesteanalyysimittaukset. Kokonaisuus on konsernin suurin kenttälaitetilaus Suomessa.

Tuotteet ja tuotantoprosessien tunteminen olivat Metsä Fibren näkemyksen mukaan hyvä peruste jatkaa yhteistyötä Äänekosken biotuotetehtaan lisäksi toisessa suuressa projektissa.

”Isoissa hankkeissa on tärkeää hallita laajoja toimituskokonaisuuksia joustavasti. Osaamme hallita laajoja projektikokonaisuuksia, meillä on laaja ja kehittyvä tuotetarjonta, hyvä markkina-asema sekä pätevät referenssit. Näin ollen valikoidumme hyvin usein yhteistyökumppaniksi”, hankkeesta vastaava myyntipäällikkö Janne Viljamaa Endress+Hauserilta kertoo.

Vahvoja ratkaisuja projektiin tuoteinnovaatioilla

Kemin toimituksessa Endress+Hauser vahvisti tarjontaansa uusilla laitetyypeillä. Tuoteinnovaatiot mahdollistivat aiempaa laajemman tarjonnan painemittauksissa ja hydrostaattisissa pinnanmittauksissa.

”Keraamilähettimet ovat aivan ylivertaisia kestämään muun muassa kemikaaleja, mekaanista kulutusta ja alipainetta. Kun kyseessä on Kemin tapainen erityisvaatimuksia sisältävä prosessi kuten sellun valmistus, kehitetty tarjontamme vastaa vaatimuksiin tuotannon kaikissa kriittisissä prosessiosioissa. Meiltä löytyy markkinoiden parhaat kenttäautomaation ratkaisut paperiin ja selluun”, uskoo Endress+Hauserin paperi- ja selluliiketoiminnan myyntipäällikkö Olli Ruosaari.

Uutena tuotteena Endress+Hauser ­toimittaa Safe Mount -asennus- ja huolto­venttiilin, joka takaa turvallisen mahdollisuuden eristää, irrottaa, ­kalibroida ja vaihtaa painelähetin tai ­analyysituote ilman, että pääprosessia häiritään. End­ress+Hauser lupaa markkinoille tuoteinno­vaatioita ja uusia tuotejulkistuksia tänä vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin.

Tiedonhallinta ensiluokkaisen projektoinnin varmistajana

”Isoissa projekteissa tiedonhallinnan merkitys ja tärkeys korostuu projektin edetessä suunnittelusta toteutukseen. Suunnitteluvaiheen edetessä laitteet valitaan käyttökohteisiinsa sitä mukaa, kun tiedot tarkentuvat”, kertoo Endress+Hauserilla Kemin projektista vastaava projektipäällikkö Tapio Vesiluoma.

Hänen mukaansa tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että muutokset tallennetaan myös suunnitteluaineistoihin lopullisen toteutuman mukaan.

”Tehokkaat työkalut ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa toiminnan toteuttamisessa ammattitaitoisen projektiosaamisen lisäksi.”

Vesiluoma työskenteli Endress+Hauserin projektipäällikkönä myös Metsä ­Fibren Äänekosken biotuotetehtaan rakennushankkeessa.

”Tiedonhallinta on merkittävässä asemassa. Tuhansien mittapisteiden ja tuhansien laitteiden projektissa kokonaisuuden hallinta ja sujuva yhteistyö on keskeistä hankkeen onnistumiselle. Optimaaliset ratkaisut tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.”

Endress+Hauserin toimintamallissa kaikki laiteliitännäinen tieto tallentuu projektin edetessä asennuskantatietopalveluun, jossa yksilöllinen laitetieto ja ­asiakkaan asennuspaikka prosessissa yhdistyvät hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tietopalvelu on liitettävissä suunnittelu- tai kunnossapitojärjestelmiin joustavasti.

”Kemin hankkeessa Valmet on valittu prosessitoimittajaksi, eli Valmet suunnittelee, miten prosessit toimivat ja mitä suureita prosesseissa mitataan. Näiden prosessitietojen ja projektistandardien pohjalta teemme laitevalinnat, jotka sitten varmistetaan yhteisissä palavereissa eri osapuolten kanssa ennen lopullista valintaa.”

Mekaanista ja kemiallista kulutusta kestävät keraamiset anturit

Endress+Hauserin keraamisissa painelähettimissä on keraamiset painekennot, jotka soveltuvat erityisesti mekaanisesti ja kemiallisesti kuluttaviin sovelluksiin. Keraami on yksi maailman kovimmista materiaaleista.

Endress+Hauserin kapasitiivisessa keraamisessa anturissa, ­Ceraphiressa, on 99,9 prosenttia puhdasta keraamia ja kuiva mittauskenno, jossa ei ole täyttönesteitä. Anturi on tarkka ja kestää korroo­siota sekä hankausta erittäin hyvin.

Lisäksi Ceraphire sopii myös tyhjiösovelluksiin ja käyttökohteisiin, joissa öljyn vuotamisesta prosessiin voi olla vakavia seurauksia, kuten esimerkiksi happireaktoreissa. Endress+Hauserin mukaan anturin nimellisalueeseen verrattuna edes jopa 100-kertaiset ylikuormitushuiput eivät vaikuta mittaukseen.

Hart-, Profibus PA – tai Foundation Fieldbus -lähtösignaalien sekä ATEX- ja SIL-luokitusten johdosta Endress+Hauser sanoo Ceraphire­painelähettimien soveltuvan erittäin hyvin myös vaativiin olosuhteisiin, kuten räjähdysvaarallisiin olosuhteisiin tai osaksi turvalukitus­piirejä, joissa mittalaitteelta vaaditaan korkeaa laatua ja tarkkuutta.

Teksti Leif Lindberg
Kuva Endress+Hauser

Uusimmat