Pekka Leskinen ja Harri Koivuvirta katsovat kohti kameraa.
Pekka Leskinen ja Harri Koivuvirta

Uusi tehdas ja uusi omistaja lisäävät resursseja ja kilpailukykyä 

Kansainvälisen David Brown Santasalo -konsernin Jyväskylän Rautpohjassa olleen tehtaan tuotanto on siirtynyt uusiin tehdastiloihin Jyväskylän Eteläportin teollisuusalueelle.  

Voimansiirron ja teollisuuden kriittisten hammasvaihteiden globaali valmistaja investoi uuteen tehtaaseen 23 miljoonaa euroa kilpailukyvyn kehittämiseksi, toimitusaikojen lyhentämiseksi ja tuoteportfolion laajentamiseksi. 

”Uusi tehdashanke on osa David Brown Santasalo -konsernin investointiohjelmaa, jossa investoinnit pyritään keskittämään tiettyihin päätehtaisiin. Näistä Suomi on yksi, toinen on Englannin tehdas ja kolmas on Kiinan tehdas. Konsernilla on 26 toimipistettä eri puolilla maailmaa”, kertoo DB Santasalon Suomen maajohtaja Pekka Leskinen

”Jyväskylän tehdasinvestointi palvelee keskeisesti suomalaista puunjalostusteollisuutta, mutta tämän luokan hanke tukee myös koko konsernia globaalisti.” 

”Meillä on laaja-alaisesti alan osaamista ja kykyä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Suomen yksikön pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö konerakentajien kanssa, erityisesti puunjalostus-, kaivos- ja mineraaliteollisuudessa, on myös vaikuttanut siihen, että konserni luottaa Suomeen”, Leskinen uskoo. 

DB Santasalon Suomen toimituksista 80 prosenttia menee joko suoraan vientiin tai ulkomaille suomalaisten asiakkaiden mukana. Henkilöstöä on parisen sataa, Jyväskylässä heitä on 155 ja loput Hyvinkäällä ja Torniossa.  

Puunjalostuspuolen laaja tuotetarjonta kattaa muun muassa meesa-uunin ympäristön, jonne toimitetaan isoja hammaskehiä sekä käyttövaihteita. Telavaihteet ja erikoisvaihteet ovat toinen iso tuotealue.  

”Toimimme paljon kentällä tukemassa asiakasta asennuksissa, käyttöönotoissa sekä ongelmien ratkaisuissa. Pidämme huolta asiakkaan pyörivistä laitteista. Markkinoille tuomamme Gear Watch -etävalvonta on saanut markkinoilla hyvän vastaanoton uusimpana innovaationamme”, sanoo myyntijohtaja Harri Koivuvirta.  

Uusi tehdas Jyväskylässä sai lisäbuustia maaliskuussa, kun konsernin omistaja vaihtui. Brittiläinen pääomasijoittaja N4 Partners myi DB Santasalon yksityiselle amerikkalaiselle Stellex Capital Management LLP:lle, joka hallinnoi sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 

”Uudessa omistuksessa jatkamme voimassa olevan strategian mukaan. Saimme rahoituspuolelle kasvua varsinkin jälkimarkkinointiin, joka on ollut hyvässä vauhdissa jo pitkään. Parhaillaan meillä on suurin tilauskanta koskaan”, sanoo Pekka Leskinen.  

Voimansiirron ja teollisuuden kriittisten hammasvaihteiden globaalin valmistajan David Brown Santasalo -konsernin Jyväskylän Rautpohjassa olleen tehtaan tuotanto on siirtynyt uuteen laitokseen Jyväskylän Eteläportin teollisuusalueelle.  
 
Investointi uuteen tehtaaseen tehtiin kilpailukyvyn kehittämiseksi, toimitusaikojen lyhentämiseksi ja tuoteportfolion laajentamiseksi. 

Uusimmat