Sellutehdas

Kiertotaloutta hyödyntävä uusi selluprosessi käynnistyi

A-ConApex™-keittoprosessin ensimmäinen teollinen tuotantolinja on otettu käyttöön ALTRI Celbin tehtaalla Portugalissa. Prosessissa hyödynnetään puukentän hakeseulonnan hienojakeet kuten pienet tikut ja puru sekä lajittamon rejektit.

”Idea tuli asiakkaalta. Heillä oli raaka-ainetta, jonka arvopotentiaalia ei voitu käyttää maksimaalisesti hyväkseen. Koska kuituarvo oli kuitenkin suuri, syntyi ajatus uudesta keittoprosessista, jossa puukentän hakeseulonnan jakeiden lisäksi myös sellutehtaan keittimen rejektiä ja oksarejektiä voitaisiin ottaa mukaan ja näin saataisiin päälinjan tuotantoa kasvamaan”, kertoo Sampsa Laakso Andritzilta.

”Kun yleensä oksat palautetaan päälinjaan, niin nyt keitossa kiertämässä oleva oksamäärä viedäänkin uuteen Apex-keittolinjaan, ja näin sellutuotantoa saadaan päälinjalla kasvatettua. Uudessa keittimessä voidaan käyttää myös olkea tai muuta ei-puuperäistä materiaalia. Uusi keittotekniikka on yhdistelmä MC-tekniikkaa sekä NOH-suorahöyrylämmittimen siirtämää lämpöä massavirtaan.” 

Celbillä toivottiin Andritzilta taloudellista ratkaisua, johon Andritz vastasi tekemällä uuden keittoprosessin mahdollisimman yksinkertaiseksi ja luotettavaksi. Syntyi happivaihetyyppinen reaktoriratkaisu, jonka hinta saatiin alas, ja samalla lisättiin helppokäyttöisyyttä. Keittoprosessi on nopeasti käynnistettävissä, ja se on myös helppo ajaa alas. Operaattoreiden ei tarvitse päivystää keittoa kaiken aikaa, vaan se toimii muun tuotantoprosessin taustalla. 

”Olemme tehneet paljon tutkimustyötä yhdessä Savonlinnassa toimivan XAMK- ammattikorkeakoulun kuitulaboratorion kanssa. Kuitulaboratorion virtaustutkimuslaboratoriossa tehtiin lähes tehdasmittakaavaista raaka-ainetutkimusta puukentän seulonnan jakeista sekä rejekteistä. Savonlinnan ohella teimme keittotutkimuksia myös Yhdysvalloissa olevassa Andritzin keittolaboratoriossa. Näillä kokeilla varmistimme keittymisen toimivuuden. Huomasimme, että kun jo kerran keitetty oksaraaka-aine ja rejekti keitetään uudelleen, saadaan yllättävän hyvä saanto. Myös tikut keittyvät hyvin”, kertoo Sampsa Laakso. 

ALTRI-konserniin kuuluva Celbi on yksi tehokkaimmista sellun valmistajista Euroopassa. Tehtaan kapasiteetti on noin 800 000 tonnia sellua vuodessa. Celbissä ollaan ylpeitä projektista, jossa yhteistyöllä ja innovatiivisilla ratkaisuilla pystytään hyödyntämään kiertotaloutta.

Teksti Leif Lindberg
Kuva Andritz

Uusimmat