Biometanolilaitos integroituu biotuotetehtaaseen

Metsä Fibren biotuotetehtaan sivuvirtoja jalostava laitos valmistuu vuonna 2024.

Andritz toimittaa Veolialle biometanolin puhdistusprosessin Metsä Fibren biotuotetehtaan yhteyteen Äänekoskelle. Laitos jalostaa sellun tuotannossa syntyvän raakasulfaattimetanolin kaupalliseen käyttöön, esimerkiksi liikennepolttoaineeksi soveltuvaksi biometanoliksi. Kyseessä tulee olemaan lajissaan maailman suurin tuotantoyksikkö, jonka kapasiteetti on 12 000 tonnia vihreää metanolia vuodessa.

”Veolia haki ja Andritz lupasi metanoliprosessin EPC-toimituksena. Tärkein kriteeri oli, että me takasimme kauppalaatuisen biometanolin”, kertoo Jaakko Wallenius Andritzilta.

Globaalisti toimivan Veolian pääkonttori on Pariisissa. Konsernin kolme pääliiketoimintaa ovat olleet vesien puhdistus, energialiiketoiminta sekä kierrätys- ja jätteiden käsittely. Veolia on myös yksi johtavia muovin kierrättäjiä sekä ongelmajätteiden käsittelijöitä.

”Veolia on ryhtynyt katsomaan myös ympäristökiertotalouden mahdollisuuksia löytää energiavirtoja tai materiaalivirtoja prosesseista, joita ei ole vielä hyödynnetty. Veolian Euroopan liiketoimintayksikössä on paljon tietoa sellu- ja massateollisuudesta ja nyt ryhmämme on kehittänyt Äänekoskelle toteutettavan vihreän metanolin tuotantoyksikön yhdessä Andritzin ja metsäteollisuuden kanssa”, kertoo Janne Rantala Veolian Pohjois-Euroopan liiketoiminnan kehitysyksiköstä.

Veolian rooli on toimia Äänekoskella integraattorina. Itse laitos perustuu Andritzin patentoimaan teknologiaan. Andritz rakentaa tuotantoprosessin ja Veolia operoi laitosta biotuotetehtaaseen integroituna. Hanke on Veolialle ensimmäinen. Andritz käynnisti vastaavan laitoksen vuonna 2020 Ruotsissa Södra Cellin Mönsteråsin tehtaalla.

Sellunvalmistuksen sivuvirtana syntyvä raakasulfaattimetanoli jalostetaan biometanoliksi ja käytetään liikennepolttoaineena sekä myös sellaisenaan teollisuudessa. Käyttökohteita on paljon. Metanoli-yhdistys on julkaissut raportin, jonka mukaan vihreälle metanolille on kysyntää, mutta ei tarjontaa. Tällä hetkellä on tilattu yli sata laivaa, joissa on tarkoitus käyttää biometanolia. Ensimmäiset valmistuvat tänä vuonna ja viimeiset vuonna 2026. Yksi laiva käyttää noin 15 000 – 30 000 tonnia metanolia vuodessa, joten Äänekosken laitos pystyisi tyydyttämään yhden pienemmän metanolilaivan vuoden tarpeen.

”Veolia haluaa laajentua perinteisten liiketoiminta-alueiden ulkopuolelle tavoitteenaan ekologinen transformaatio. Haluamme kehittää uusia tapoja hyödyntää kiertotaloutta paremmin hiilijälkeä pienentäen. Selluntuotannon sivuvirtojen jalostaminen on meille vielä uusi asia, vaikka osaamista onkin sellu- ja paperiteollisuudessa. Arvioimme hankkeessamme pohjoismaisia metsäyrityksiä ja havaitsimme, että Metsä Fibre tekee paljon yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa tukemalla yhteistyökumppanuuksia. Keskustelut etenivät heidän kanssaan muita nopeammin, jolloin totesimme Äänekosken olevan hyvä paikka laitoksellemme”, sanoo Janne Rantala.

”Veolian biometanolilaitos sopii erinomaisesti Metsä Fibren biotuotekonseptiin, jonka tarkoitus on hyödyntää ja jatkojalostaa sellunvalmistuksessa syntyvät tuotannon sivuvirrat. Äänekosken tapauksessa kyse on optimaalisesta integraatiosta, sillä raakasulfaattimetanoli, jota hyödynnämme tällä hetkellä energiana, tullaan toimittamaan biotuotetahtaalta suoraan putkessa Veolian jalostuslaitokseen”, kertoo Kaija Pehu-Lehtonen Metsä Fibrestä.

Andritz toimittaa Metsä Fibren biotuotelaitoksen yhteyteen laitoksen, joka jalostaa sellun tuotannossa syntyvän raakasulfaattimetanolin kaupalliseen käyttöön.
Sellunvalmistuksen sivuvirtana syntyvä raakasulfaattimetanoli jalostetaan biometanoliksi ja käytetään liikennepolttoaineena sekä myös sellaisenaan teollisuudessa.

Uusimmat