Varkauteen uusi Service Center

Uusi Service Center tuo AFT:lle lisää tilaa asiakastuotteiden huolto- ja kunnossapitopalveluille, laajenevalle tuotetarjonnalle ja tuotannolle tehtaan tilojen käytyä riittämättömiksi.

”Meidän pitää olla asiakkaita lähellä, ja niinhän me olemmekin. AFT on Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa, ja nyt vahvistamme tuotteittemme huoltopalveluja sekä tuotemyyntiä erityisesti Euroopassa”, kertoo Risto Weckroth AFT:stä.

Alan toimitusajat ovat lyhentyneet ja vaatimustaso kasvanut. Muutostrendiä kuvaa hyvin omalta osaltaan ekoaktiivisten asiakkaiden toive siitä, että laitetoimitukset tapahtuvat muutoin kuin lentoteitse.

”Olemme toki tähän asti pystyneet palvelemaan eurooppalaisia asiakkaitamme paikallisesti hyvin, mutta laajeneva laite- ja huoltoportfolio tarvitsee lisää sekä henkilö- että tuotantotiloja. Asiakasnäkökulmasta sekä laadunhallinta että toimitusvarmuus paranevat.”

Paperikoneiden konversiot kartonki­koneiksi ovat muokanneet AFT:n laitetarjontaa. Investointeihin on tarvittu isompia AFT:n lajittimia, mikä on tehnyt Varkauden tehtaan tuotantotilat ahtaiksi. Tämän ohella massankäsittelytuotteille tarvitaan yhä nopeampaa ja logistisesti mutkattomampaa matkaa eurooppalaisille asiakkaille, minkä uusi kokoonpanolinja mahdollistaa.

Uuteen palvelukeskukseen sijoittuu myös uutta materiaalien pinnankäsittelytekniikkaa. Tällä tuotekehityspanostuksella lisätään varaosien käyttöikää.

AFT:n mukaan uusi investointi tuo muutoksia henkilöresurssien osaamiseen ja koulutukseen. Koska asiakkaat keskittyvät yhä tiiviimmin omaan ydinosaamiseen, teknologiakumppanien on panostettava entistä laaja-alaisempaan osaamiseen prosessien toimivuuden, huollon ja varaosatoimitusten suuntaan.

AFT näkee, että heidän tulee tarjota asiakkuuksien varmistamiseksi nykyistä enemmän asiakkaiden ydinprosesseja tukevia palveluja, eli kokonaisvaltaisempaa kumppanuutta koko uuden laitteen, varaosatoimituksien, huollon ja laiteuudistusten elinkaarelle.

”Meidän pitää asiantuntijoina pystyä tarjoamaan parempia palveluja niillä alueilla, joissa olemme vahvoja. Ensi vaiheessa palvelukeskukseemme valitaan tuotannosta service-ryhmä, joka koulutetaan asiakaspalveluihin sekä omissa tiloissa että asiakkaiden luona. Myöhemmin ryhmää vahvistetaan”, kertoo palvelukeskuksen johtaja Jarkko Naumanen.

Laitteiden kokoonpanotestaus, koekäyttö ja huoltotehtävät vaativat uudenlaista osaamista, koska lajittimen täyden huoltovalmiuden rinnalle myös jauhimet ovat yhä vahvemmin osana yhtiön tuotevalikoimaa. Lisäksi POM-tuotteet koestetaan jatkossa Varkaudessa.

Teksti ja kuva Leif Lindberg

Uusimmat