AFT investoi tuotantoonsa ja laajentaa palvelujaan

AFT investoi tuotantoonsa ja laajentaa palvelujaan

Globaaleilla markkinoilla massan lajittelun ja jauhatuksen osaajana tunnettu Advanced Fiber Technologies Oy haluaa olla enemmän. Omaan tuotekehitykseen perustuva teknologia antaa yhtiölle erinomaisen pohjan tuottaa lisäarvoa asiakkaidensa  tuotantoprosesseihin – sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

”Olemme investoineet voimakkaasti uuteen kokonaisvastuulliseen palvelukonseptiimme, jotta voimme olla koko ajan lähellä asiakaskuntaamme kaikkialla. Aina silloin, kun asiakkaamme hakevat rinnalleen osaavaa ja luotettavaa kumppania,” kertoo AFT:n Euroopan myyntijohtaja Risto Weckroth.

Vahva asema markkinoilla, panostus tuotekehitykseen sekä uudet investoinnit nostivat Varkaudessa toimivan, japanilaisomistuksessa olevan AFT:n (Advanced Fiber Technologies Oy) vuoden 2008 finanssikriisistä aiheutuneista suurista markkinavaikeuksista uudelleen alan kärkitoimijoiden joukkoon paperi- ja selluteollisuuden globaalina partnerina.

Samalla aiemmin lähinnä varaosa- ja laitetoimittajaksi profiloituneesta AFT:stä on kehityspanostusten myötä kasvanut kokonaisvaltaisia järjestelmiä, niin uusia laitteistoja kuin prosessien parannuksiakin paperikoneiden massanvalmistuslinjoihin toimittava yritys.

Ahlström-taustaisen, sittemmin kanadalaiseen ja lopulta japanilaisomistukseen kulkeutuneen yrityksen markkinavoima on aina perustunut omaleimaiseen tuotekehitykseen ja luotettavaan työn laatuun. AFT hyödyntää tuotteiden suunnittelussa tietokonesimulaatiota sekä virtausmallinnusta laitteiden tehokkuuden ja toimintavarmuuden maksimoimiseksi.

”Yli puolet toimituksistamme menee loppuasiakkaille, joten jatkuva tutkimus- ja kehitystyö on meille oleellisen tärkeää,” Weckroth sanoo.

Yhtiö investoi parhaillaan Varkaudessa uusiin tuotantolinjoihin, automaatioon ja robottitekniikkaan.

”Pystymme näin tarjoamaan yksittäisiin tuotteisiimme yhä tarkemmat valmistustoleranssit sekä kilpailemaan valmistuskustannuksilla globaalillakin tasolla. Samalla olemme kyenneet lisäämään tuotantokapasiteettiamme. Viimeisimmät investoinnit valmistuvat keväällä 2011”, Weckroth sanoo.

Paperin, kartongin ja sellun valmistajat edellyttävät, että tuotantolinjat ovat mahdollisimman kompakteja ja integroituja yksiköitä. Samalla tuotantolinjoilta vaaditaan myös tehokkuutta ja suurta tuotantoa.

”Kustannuskilpailukyky on loppuasiakkaamme keskeinen tavoite ja tämä saavutetaan vain luotettavasti toimivilla laitteilla ja prosesseilla, joiden huolto- ja energiakustannukset ovat minimissään. Näihin asiakastarpeisiin kehittämämme ratkaisut ovat ylivoimaisia halpatuottajamaiden mahdollisuuksiin verrattuna.”

AFT tunnistetaan merkkituotteistaan

Massan lajittelun toiminnallista tehokkuutta parannettaessa ja tuotannollisia kustannuksia vähennettäessä ydinkomponentteja ovat lajittimen sihtirumpu ja roottori.

AFT:n MacroFlow™-sihtirummut sekä GHC™- EP™- ja RP™-roottorit ovat markkinoiden johtavia tuotteita. GHC™-roottori on tehokas energiaa säästävä ratkaisu, erityisesti kierrätysmassa- ja sellulinjoissa.

”Foilirakenteinen EP™-roottori säästää niin ikään energiaa ja sen pulsaatio-ominaisuus on ihanteellisella tasolla, Weckroth kertoo.

AFT:n muutama vuosi sitten kehittämää matalan energiakulutuksen korkeasakeusroottoria on myyty jo yli tuhat ympäri maailmaa. GHC -roottorille on myönnetty viisi teollisuuspalkintoa sekä kanadalainen Hydro Power Smart -sertifikaatti.

AFT ja POM yhdessä lyhyen kierron prosesseissa

Japanilainen kokonaisten massajärjestelmien ja lyhyen kierron toimittamiseen, prosessien kunnossapitoon sekä varaosapalveluun panostava Aikawa-konserni osti muutama vuosi sitten suomalaisen innovaatioyrityksen POM Technology OY:n.

Aikawa kokoaa massanlajitteluun liittyvät palvelunsa Aikawa Fiber Technologies (AFT) sateenvarjon alle.

Nyt AFT ja POM toimittavat yhdessä koko paperikoneen lyhyen kierron prosessin detaljisuunnitteluineen.

”Paperikoneen kapasiteettia nostettaessa virtaukset kasvavat niin lyhyessä kierrossa kuin viiraosallakin. Viirakaivo jää tällöin helposti pieneksi, koska ilmanpoistokapasiteetti ei riitä. Tähän pulmaan POM System tarjoaa yksinkertaisen ja kustannustehokkaan ilmanpoistojärjestelmän ilmanpoistopumppuineen. Lajittelun uudistustarpeista huolehtii AFT korjaamalla vanhat lajittimet tai toimittamalla tarvittavat uudet lajittimet,” Weckroth sanoo.

Kaksikon yhteistyöstä on jo aiempaa kokemusta. Stora Enson KK4 kartonkikoneen uudistushankkeessa Imatralla vuonna 2009 AFT toimitti lyhyeen kiertoon uuden lajittimen sekä vanhojen lajittimien uusinnat. POM vastasi massan ilmanpoistojärjestelmän modernisoinnista. Näin kartonkikoneen kapasiteetti kasvoi ja kartongin laatu parani merkittävästi.

”Olemme olleet mukana useissa tällaisissa koneuusinnoissa Suomessa ja muualla.”

AFT:n myynnin ja projektinhoidon toimitilat ovat Helsingissä. AFT:n henkilöstön määrä Suomessa on noin 120, joista satakunta työskentelee AFT:n Varkauden tehtaalla.

Kaikki massanlajittelusta kootaan AFT-tiimeihin

Työtä Aikawa Fiber Technologies (AFT) sateenvarjon alle koottavien  massanlajittelupalveluiden edistämiseksi johtaa AFT:n pääjohtaja Michael Stephens.

AFT:ssa muodostetaan kolme yksikköä, jotka palvelevat Aikawan pääasiakasryhmiä Japanin ulkopuolella.

Yhden ryhmän muodostavat OEM-asiakkaat, jotka tekevät AFT:n kanssa keskinäisiä sopimuksia sihtirumpujen ja roottoreiden valmistamiseksi.

Toiseen ryhmään eriytetään paperitehtaisiin eli loppuasiakkaisiin kohdistuvat suorat palvelut.

Kolmas ryhmä tekee yhteistyötä paperitehtaiden kanssa, jotka etsivät uusia teknisiä ratkaisuja kiertokuituprosesseihinsa, massanlajitteluun ja lähestymiskiertoon.

”Jokaisella asiakasryhmällä on erityistarpeensa, jotka pystytään usein myös erittelemään,” Michael Stephens sanoo.

Toisinaan on myös tilanteita, joissa asiakkaitten tarpeet menevät ristiin investointilaitteiden, varaosien ja prosessiasiantuntemuksen kohdalla.

”Tällaisissa tapauksissa emme halua eri rajapintojen, eri yritysten tai erilaisten toimintatapojen hämmentää asiakkaitamme.”

Massanlajitteluratkaisut konekohtaisine järjestelmineen ovat yhdistelmä Aikawan ja sen suomalaisen POM Technology Oy:n paperikoneen märänpään palveluita.

POM Technology Oy:n toimitusjohtajana toiminut Timo Koivisto tulee johtamaan AFT:n prosessi- ja laiteratkaisutiimejä.

 

Lue lisää paperi ja puu –lehdestä 3/2011

 

 

 

Uusimmat