Massanjauhin tehdasympäristössä.
Uutta tekniikkaa energian säästöön massanvalmistuksessa: AFT MaxEdge jauhin, Pehart Group Romania.

AFT hakee energiasäästöjä

Massanvalmistelun ja lyhyen kierron merkitys on kasvanut sellu- ja paperitehtailla.

”Kysyntä laadukkaalle kartongille, pehmopaperille ja graafisille paperilajeille kasvaa kestävyyden pysyessä toimialan keskiössä. Yritykset etsivät aktiivisesti uusia tapoja tehostaa prosesseja, parantaa energiatehokkuutta ja vähentää jätettä. Myös Aikawa Fiber Technologies (AFT) on mukana tällä polulla”, sanoo Timo Koivisto AFT:ltä.

Energiatehokkuuteen pyritään muun muassa valitsemalla prosesseille oikeat laitteet, optimoimalla välineiden toimintaa ja suunnittelemalla kestävät kulutusosat kriittisiin käyttökohteisiin.

”AFT on poistanut POM-prosessiaan kehittäessään lyhyestä kierrosta ylimääräiset tilavuudet ja tehokkuus on noussut merkittävästi. Prosessissa on erittäin alhaiset paine- ja neliömassavaihtelut. Vakaa ja muita järjestelmiä korkeampi syöttöpaine tarjoaa lyhyeen kiertoon alan stabiileimman syöttöpaineen pumpuille. Ilmanpoiston tapahtuessa heti viiravedestä, on lyhyen kierron vesi ilmatonta. Tällöin järjestelmä pysyy puhtaana, eikä siihen muodostu likoja ja katkon aiheuttajia. Prosessikokonaisuuden täydentää laadukas painelajittelu. Lajittelussa on keskitytty minimoimaan energiankulutus ja epäpuhtaudet, onnistuttu eliminoimaan haitallinen pulsaatio sekä maksimoitu kapasiteetti antaen perälaatikolle ja paperikoneelle mahdollisimman kokonaisvaltainen suojaus”, kertoo AFT:n Kimmo Nurminen.

Kun neliömassavaihtelut ja pulsaatiot minimoidaan, samalla paranee myös järjestelmän energiatehokkuus. Myös pumppujen hyötysuhde paranee ilmamäärän vähentyessä. 

Timo Koivisto katsoo kohti kameraa.

”Lisäksi POM-järjestelmässä tyypillisiä lyhyen kierron osaprosesseja on mahdollista asetella vapaammin asiakkaan olemassa oleviin tiloihin ottamalla huomioon energiatehokkuuden ja putkistosuunnittelun optimaalisimmalla tavalla”, toteaa Timo Koivisto.

”Pohjoismaisella pakkauskartonki­koneella vertailtiin POM -lyhyen kierron ja vaihtoehtoisen lyhyen kierron tehonkulutuksia ja todettiin, että POM käyttää yli 20 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna vaihtoehtoiseen järjestelmään. Ilmanpoisto kuluttaa energiaa, mutta samalla POM kasvattaa materiaali- ja kokonaistehokkuutta, kun hyötysuhteet parantuvat ja kemikaaliannostelu pienentyy.”

Lajittelun ytimessä roottori

”AFT:n massasihtien roottorien teknologia on johtanut merkittäviin energiansäästöihin monissa eri käyttökohteissa. Energiansäästöjä syntyy myös kohtuullisilla investoinneilla, sillä roottorinopeuden hidastaminen vaatii yleensä vain roottorin vaihdon”, toteaa Kimmo Nurminen.

”AFT:n roottorivalikoima kattaa kaikki tyypillisimmät paperi ja sellu­teollisuuden applikaatiot. Muun muassa GHC2-roottori tarjoaa optimaalisen tasapainon turbulenssin ja tehokkaan imupulssin välillä, joten energian säästön potentiaali on 30 prosentin tuntumassa.”

Matalasakeuksisessa jauhatuksessa voidaan AFT:n mukaan vähentää energiankulutusta optimoimalla jauhatuksen intensiteettiä, vähentämällä jauhimen tyhjäkäyntitehon kulutusta sekä käytettävien jauhimien määrää ja korvaamalla vanhat jauhimet uudella tehokkaammalla teknologialla. Tähän AFT tarjoaa MaxEdge™-levyjauhimen.

”Levyn teräkuvio on tärkeä osa jauhatusta, ja siihen on helppo tehdä muutoksia. Teräkuvion koko ja uran geometria määrittävät kuitujen käsittelyn jauhamisintensiteetin käytetyn energian perusteella. Terien ominaisuudet vaikuttavat sekä jauhatukseen että tyhjäkäyntitehon kulutukseen. AFT Finebarin teknologia tarjoaa terien muotoiluun joustavuutta, jotta jauhatusprosessi voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeisiin”, toteaa AFT:n Olli-Pekka Riippa.

Uusimmat