Säätöpiirien optimointia ja ennustavia monimuuttujasäätöratkaisuja

”Metsäteollisuuden asiakkaamme ovat kertoneet selkeästi, että tuotanto tarvitsee tehokkaita työkaluja prosessioptimointiin sekä autonomisia järjestelmiä, joilla säästetään aikaa oleellisimpiin tuotannollisiin tehtäviin”, sanoo Tapio Mäenpää ABB:ltä.

ABB:n vastaus on säätöpiirien optimointiohjelmisto ABB Ability Performance Optimization for Control Loops – ja ABB Ability APC OPT800 -ratkaisut, eli Model Predictive Control -teknologiaan perustuvat ennustavat monimuuttujasäädöt.

ABB uskoo asiakkaittensa tehneen nykyään kaiken sen, mitä perusautomaatiolla pystytään tekemään haettaessa tuottavuuden lisäystä, maksimituotantoa ja kustannusten säästöjä.

”Säätöpiirien optimointiin liittyvät palvelimet ja ohjelmistot asennetaan yhdessä tehtaan automaatiohenkilöstön kanssa. Sen jälkeen prio­risoidaan prosessialueet, jotta voidaan kohdistaa toiminta oleelliseen”, kertoo ABB:n Juha Alamäki.

Säätöpiirien optimointi etenee kolmessa vaiheessa diagnosoinnista häiriöiden poistoon sekä säätöjen viritykseen ja viimeksi valvontaan.

ABB:n ohjelmisto luokittelee toimilaitteiden suorituskykyä tarkasti. Säätöpiirien optimointiohjelmiston avulla voidaan analysoida prosessin tila, josta automaatiohenkilöstö pystyy helposti jatkamaan omaa selvitystyötään ja tekemään tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

”Uskon, että tässä erotumme eduksemme muista palveluntarjoajista. Ohjelmiston luokittelu- ja analysointikyvykkyys ovat ABB:n ydintä. Olemme huomanneet myös, että pelkkä ohjelmisto ei ole ainut asia, vaan järjestelmästä on aina tultava osa asiakkaan toimintakulttuuria.”

Myös tähän integrointiin ABB tarjoaa apuaan.

”Integroimme työkalun tarvittaessa asiakkaan raportointityökaluun, josta se saadaan käyttöön esimerkiksi päivä- ja viikkopalavereihin.”

Koska ongelmapiirejä on yleensä alussa useita, ABB sanoo olevansa jatkuvassa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

ABB sanoo säätöpiirien optimointiohjelmiston toimivan kaikkien toimittajien automaatiojärjestelmien yhteydessä. Järjestelmä indikoi selkeästi, ovatko säädöt nopeita vai hitaita, värähteleekö säätö vai onko toimilaitteissa vikoja. Kun automaatiojärjestelmän säätöpiirit ovat oikein viritetty ja kenttälaitteet kunnossa, ABB tarjoaa seuraavaan vaiheeseen ABB Ability APC OPT800 -alustan, ennustavan ja optimoivan monimuuttujasäädön, jolla hallitaan tehtaan prosessien toiminnallista monimutkaisuutta.

”Järjestelmä on keskeinen osa ABB:n APC OPT800 -palvelusarjaa paperi- tai sellulinjan toiminnan tehostamiseen tuottavuuden ja tuotannon lisäyksestä tuotannollisten pullonkaulojen poistamiseen”, Tapio Mäenpää sanoo.

ABB alkoi hakea 2000-luvun alkupuolella ennakoivan säädön mallia, joka olisi todella mallipohjainen ja pystyisi ratkaisemaan monimuuttujaongelmat. Ensimmäiset työkalut OPT800-palvelusarjaan saatiin valmiiksi sellutehtaan osaprosesseille vuonna 2013. Siitä lähtien ABB:n APC on ollut todellinen optimoiva monimuuttujasäätöratkaisu, joka oikein viritettynä ja ylläpidettynä on erinomainen työkalu, kun pyritään tuottavuuden kasvuun, energian kulutuksen vähentämiseen, raaka-aineiden kulutuksen ja laatuvaihteluiden pienentämiseen.

ABB kertoo, että sellupuolelle sillä on tällä hetkellä tarjolla APC OPT800 -ratkaisut keittimelle, pesulle, valkaisulle, haihduttamolle, kaustisoinnille ja meesa­uunille. Ensi vuonna palvelu tulee myös soodakattilalle. Tuotteet ovat konseptoituja, joten ne istuvat ABB:n mukaan myös kolmansien osapuolten automaatio­järjestelmiin. Toteutus tapahtuu tällöin OPC-serverialustan kautta.

Teksti ja kuvat Leif Lindberg

Uusimmat