ABB:n suunta kohti vähähiilistä tulevaisuutta

 

”Metsäteollisuudessa on jo jonkin aikaa kehitetty tuotteita ja teknologioita, joilla korvataan fossiilisia raaka-aineita. Myös ABB:lle on tärkeää olla kestävä yrityskansalainen, ja olen erittäin tyytyväinen suunnasta, jota kohti olemme menossa panostaessamme yhä vahvemmin kestävään kehitykseen. ABB:ssä on tehty jo vuosikymmeniä kestävän kehityksen ohjelmia, esimerkkinä erilaiset energiatehokkuustoimenpiteet, joten ei ABB ole tässä kokonaan uusien asioiden ääressä”, sanoo ABB:n Suomen metsäteollisuussegmentin myyntijohtaja Esa Kivioja.

ABB teki vuonna 2012 ensimmäisen kestävän kehityksen ohjelman, joka ulottui vuoteen 2020 asti. Tällä hetkellä yhtiö toteuttaa viime vuoden lopulla julkaisemaansa, vuoteen 2030 ulottuvaa kestävän kehityksen strategiaa. Se rakentuu YK:n julkaisemien 17:n Sustainable Development Goalsin (SDGs) ympärille.

”Strategian mukaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä kehitämme sekä omaa toimintaamme että autamme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme rakentamaan parempaa maailmaa koko arvoketjussa sekä tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajan”, sanoo Jussi Aarnivuo, joka vastaa ABB:n kestävän kehityksen kehittämisen kokonaisuudesta Suomessa.

”ABB on myös liittynyt mukaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) kesän 2021 aikana. Tällä aloitteella edistetään vähähiilistä yhteiskuntaa, joka on yksi kolmesta kestävän kehityksen strategiamme päätavoitteesta, luonnonvarojen varjelemisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämisen ohella.”

”Tavoitteenamme on vähentää 100 megatonnia päästöjä asiakasympäristössä vuoteen 2030 mennessä teknologioidemme kautta”, Aarnivuo sanoo, eikä unohda ABB:n omankaan toiminnan merkitystä. ”Suomessa olemme tämän vuoden alusta alkaen siirtyneet vihreään sähköön omien ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Tämä on erinomainen edistysaskel.”

Synkronireluktanssimoottoreissa energiansäästön tulevaisuus

ABB tarjoaa asiakkailleen ympäristöystävällisiä tuotteita ja ratkaisuja. Hankkimalla energiatehokkaita laitteita asiakkaat pystyvät tekemään omasta toiminnastaan kestävämpää.

”Metsäteollisuuteen sovellettavissa oleva iso energiansäästömahdollisuus liittyy taajuusmuuttajien ja sähkömoottorien ohjauksen kehittymiseen. Tietämys taajuusmuuttajien ohjaamisesta lisääntyy, mikä mahdollistaa uuden, paremman ja energiatehokkaamman ohjausprosessin”, sanoo Esa Kivioja.

ABB:n mukaan EU:n kesällä antamassa uudessa sähkömoottoreita koskevassa direktiivissä on energiatehokkuuteen liittyviä kiristyneitä vaatimuksia. Kivioja kertoo IE4–IE5-energialuokkaan kuuluvan Synkronireluktanssimoottori(SynRM)- ja taajuusmuuttajapaketin olleen markkinoilla jo kymmenkunta vuotta. SynRM-moottorit suunniteltiin alusta asti käytettäväksi yhdessä taajuusmuuttajien kanssa. Yhdistelmä takaa optimaalisen tehokkuuden, moottorin tarkan ohjauksen, erinomaisen luotettavuuden ja tuotteen pitkän käyttöiän. ABB:n moottorissa ei ole käämitystä, vaan magneettivuon pyörittämä metallilevypaketti. Rakenteesta puuttuvat myös harvinaiset maametallit.

”Kestävällä ja erittäin energiatehokkaalla ratkaisulla asiakkaat pystyvät vastaamaan yhä tiukentuviin säädöksiin”, Kivioja toteaa.

ABB julkaisi maaliskuussa 2021 globaalin aloitteen, Energy Efficiency Movementin, johon kuka tahansa voi osallistua lisätäkseen tietoisuuttaan, miten tehokkaasti sähkömoottoreiden ja taajuusmuuttajien avulla voidaan vähentää päästöjä. ABB:n mukaan vanhojen laitteiden korvaaminen uudella energiatehokkaalla teknologialla vähentää energian kulutusta jopa kymmenellä prosentilla maailmanlaajuisesti. Tämä merkitsisi yli 40 prosentin vähennystä niistä päästötavoitteista, joita Pariisin ilmastosopimuksessa edellytetään saavutettavaksi vuoteen 2040 mennessä. Sähkömoottorin ja taajuusmuuttajan yhdistelmän vaikuttavuus on noussut esille, koska vähän alle puolet koko maapallon sähkövarannosta kuluu sähkömoottoreihin.

Uusimmat