Keskusvalvomo, jossa on useita työpisteitä.

ABB tarjoaa keskusvalvomon kokonaissuunnittelun 

Modulaarinen automaatio tarkoittaa, että ABB:n automaatiosovellukset mahdollistavat siirtymisen paikallisesta PLC-teknologiasta keskitettyyn tuotannon keskusvalvomo-ohjaukseen. ABB:llä ollaan keskusvalvomoympäristössä hyvin lähellä tätä kokonaisuutta.  

”Avainkysymys on valvomo ja sen toiminnallisuudet, eikä vain se, että käyttökonsoli on paras mahdollinen. Painopiste on koko keskusvalvomon toimivuudessa ja tuottavuudessa. Kaikki prosessien toiminnanohjaukseen liittyvä on suunniteltava optimaalisesti ja yksityiskohtaisesti pitäen mielessä sekä nykyinen että tuleva toiminnallinen tehokkuus”, sanoo Pierre Skönnegård ABB:ltä.

Metsäteollisuus ei enää välttämättä ole yksi houkuttelevimmista työympäristöistä. Siksi on entistä tärkeämpää varmistaa, että prosessit toimivat optimaalisesti. ABB:n mukaan yritysten on ymmärrettävä tämä kehittäessään työympäristöjä ja -olosuhteita. Teknisen pätevyyden ja ihmisten osallistumisen on kuljettava käsi kädessä. Tältä osin keskitytään enemmän toiminnallisen ympäristön suunnitteluun ja kokonaisuuden optimointiin.

”On välttämätöntä ymmärtää nuorempien sukupolvien kiinnostus mielekkäisiin työtapoihin ja työympäristöihin. Pelkkä huonekalujen ja työpöydän tarjoaminen ei riitä työtilaksi. On muistettava, että operaattoreiden lisäksi keskusvalvomoa käyttävät ja siellä vierailevat myös valvontahenkilöstö ja muut asiantuntijat, mikä voi aiheuttaa häiriöitä”, Pierre Skönnegård toteaa.

ABB:llä on asiakkaita, jotka ovat tunnistaneet tämän toiminnallisen ongelman ja haluavat kehittää toimitilojaan. ABB puhuu uudenlaisesta argumentoinnista suunnitellessaan teollisuuden valvomoiden työympäristöjä.

ABB:llä todetaan, että toimintaympäristö on suunnittelun ensisijainen painopiste. Yksi tärkeä tavoite on myös pitää kiinni pätevistä operaattoreista alan suuren vaihtuvuuden ja eläköitymisten keskellä. Kyse on maailmanlaajuisesta ilmiöstä, joka ei rajoitu vain puunjalostusteollisuuteen, vaan koskee myös esimerkiksi öljy- ja kaasu- sekä elintarviketeollisuutta. 

”ABB:llä on tiimi, joka tukee maailmanlaajuisesti eri toimialojen keskusvalvomoiden suunnitteluprojekteja. Suunnittelemme vuosittain noin sata valvomoa. Itse suunnitteluprosessi perustuu ISO 11064 -standardiin. Asiantuntijamme tekevät yhteistyötä operaattoreiden ja koko yrityksen johdon kanssa”, Skönnegård lisää.

”Kokoamme yhteen tuotannon dokumentaation, operaattorin ja keskeiset työvuorot. Kyseessä on mukautuva prosessi, joka toimii hyvin sekä olemassa olevien että uusien valvomoiden suunnittelussa. Myös asiakasnäkökulma säilyy johdonmukaisena, kun selvitämme, miten yritys on toiminut aiemmin. Tämä on toimintatapamme, kun suunnittelemme valvomoja tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.”

MITÄ? Modulaarinen automaatio mahdollistaa siirtymisen paikallisesta PLC-teknologiasta keskitettyyn tuotannon keskusvalvomo-ohjaukseen.
 
MIKSI? Ammattimainen toimintaympäriston suunnittelu lisää merkittävästi keskusvalvomoiden toimivuutta ja toiminnallista tehokkuutta.

Uusimmat