ABB Ability – kvanttihyppy digitaalisuuteen

ABB ottaa digiloikkaa, kvanttihyppyä, ja Suomi on valittu ABB:n keskeiseksi kehittäjäksi tässä ympäristössä. Kyseessä on ABB Ability -ohjelmistoalusta, jota yhtiö sanoo liimaksi yhdistämään eri ohjelmistoja ja osaajia tuottamaan asiakashyötyjä.

”ABB Ability -ohjelmistoalusta yhdistää saumattomasti älykkään teollisuuden, älykkäiden sähköverkkojen, älykkään liikenteen tai älykkäiden kotien ABB-digiteknologiat ja Microsoftin Azure-pilvipalvelun”, sanoo ABB Ability -ohjelmistoalustan kehityksestä vastaava Simo Säynevirta.

”Digitalisaatio nopeuttaa meidän lisäarvomme tuottoa asiakkaalle digitaalisen yhteistoiminnan kautta”, hän toteaa ja kertoo tarkoittavansa yhteistoiminnalla uusia yhdistelmiä sekä uusia tapoja toimia ja kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa.

”Haluamme nopeuttaa lisäarvon tuottamista. Kun tähän herätään ja ala uudistuu, niin ympäristö on hyvin hedelmällinen muutokselle.”

Metsäteollisuudessa on ollut jo pitkään edistyksellisiä prosessinohjausjärjestelmiä.

”Mitä ABB tuo lisää on, että me pystymme hyödyntämään uusia asioita laitteista, eli optimoimaan itse toimilaitteista saatavaa dataa”, toteaa metsäteollisuuden toimialajohtaja Esa ­Kivioja ABB Oy:stä.

Datan keräys laajenee prosessin puolelta laitteisiin, jolloin syntyy uusi rinnakkainen polku. Laitetiedon keruulla saadaan digitaalikuva järjestelmästä. Laitteen käyttäytymistä analysoidessa saadaan uutta tietoa myös prosessista.

Usein järjestelmät ovat hyvin hierarkkisia. ABB sanoo digitalisaation mahdollistavan reaaliaikaisen optimoinnin yli siilorajojen, jolloin saadaan tieto yhteen.

”Haluamme tuoda uusia yhteistoiminnallisia toimintatapoja verkottamalla asiat niin, että informaatio on kaikkien käytettävissä. Mukaan tulee uusia osapuolia. Monet asiat muuttuvat jatkossa palveluiksi”, Säynevirta sanoo.

Tavoitteena osaamisen ekosysteemi

ABB:n ajatuksena on osaamisen ekosysteemi, jossa myös muut toimijat voisivat toimittaa palveluja loppuasiakkaalle. Esimerkiksi metsäteollisuusyrityksellä voisi olla oma ohjelmistoalustansa, jonka avulla se tarjoaa tietoa vaikka sähkömarkkinoiden muille osapuolille ja saa vastineeksi muita palveluja.

”Tämä on yhteistoimintaympäristö, jonka haluamme pitää avoimena”, Säynevirta sanoo.

”ABB:llä on menossa iso digitaalinen transformaatio. Digiloikka on yksi koko ABB:n Next Level -strategian peruspilareista ja yksi keskeisiä kasvun ajureita. Toimialueillamme tämä liiketoimintapotentiaali on noin 20 miljardia dollaria.”

ABB:n mukaan energiayhtiöt ja raskas teollisuus ovat vielä alkuvaiheessa tässä murroksessa. Esimerkiksi finanssiala on jo pitkällä. ABB-yhtymään on hiljattain nimitetty Chief Digital Officer Guido Jouret johtamaan ja kiihdyttämään ABB:n digitaalista murrosprosessia.

ABB Ability -organisaatioon haetaan parasta aikaa osaajia, ja Suomi on yksi keskeisiä kehitys­paikkoja. Helsingissä Pitäjänmäen toimipaikkaan on perustettu digitaalisen palvelumuotoilun kehityslaboratorio, jossa ABB:n asiantuntijat yhdessä asiakkaan kanssa pyrkivät viemään nopean prosessin kautta ideoita ketterästi eteenpäin. Tarpeita pilkotaan pienemmiksi ja arvioidaan muutosten vaikuttavuus sekä murtokohta, josta on helpoin tie toteutukseen.

”Kuuntelemme asiakasta ja etsimme yhdessä uusia ratkaisuja tuottaaksemme entistä enemmän arvoa. Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen on tärkeää; luovutaan vanhoista ajatuksista ja kehitetään uutta”, sanoo Program Manager Juha Alamäki ABB:ltä.

Teksti ja kuva Leif Lindberg

Uusimmat