Anna Kalliola, Pauliina Sjögård, Elina Lohiniva ja Lauri Pehu-Lehtonen katsovat kohti kameraa.
Anna Kalliola (vas.), Pauliina Sjögård, Elina Lohiniva ja Lauri Pehu-Lehtonen.

VTT:n ja Andritzin yhteistyöllä jalostetaan LigniOx-prosessilla ligniinistä rakennuskemikaaleja  

Selluloosa ja ligniini sekä niihin liittyvien uusien tuotteiden kehittäminen ovat juuri nyt suuressa roolissa koko metsäklusterissa.

Suomen metsäteollisuuden muutos- ja uudistumispaineet ovat suuria. VTT ja Andritz löysivät toisensa sellutehtaalla, josta seurasi hanke jalostaa ligniiniä betonin notkistamiseen. LigniOx-prosessilla haetaan arvonlisää yhteistyössä teollisen toimijan kanssa.

Kyse on VTT:n innovaatiosta, jonka jatkokehittely nimettiin LigniOx-prosessiksi. VTT kehitti asiaa aluksi omarahoitteisesti ja myöhemmin EU:n yhteisrahoitteisessa hankkeessa, joka on nyt päättynyt. 

”Saimme aikaan hyviä tuloksia ja löysimme metsäklusterista hyvät partnerit, jotka halusivat sitoutua tähän kehitystyöhön. EU:n Horizon 2020 -hankkeen avulla pystyimme kehittämään prosessia neljä ja puoli vuotta, jolloin tutkimustyö eteni laboratoriosta pilot-mittakaavaan. Koelaitteisto sijaitsee tällä hetkellä VTT Bioruukki Pilotointikeskuksessa Espoon Kiviruukissa. Hankkeen seuraava vaihe on demolaitoksen rakentaminen sellutehtaan yhteyteen. Kun demolaitoksesta on riittävästi tuloksia, selviää, onko prosessi riittävän luotettava ja skaalattavissa kaupallisen mittakaavan ratkaisuksi”, kertoo Anna Kalliola VTT:ltä. 

Andritzin Lauri Pehu-Lehtonen sanoo, että myös Andritz haluaa tutkia, miten puusta ja sen jalostuksesta saadaan kaikki sivuvirrat hyödynnettäviksi. 

”Kaikista jakeista on saatava irti korkein mahdollinen arvo. Ligni-Ox-prosessin etu on siinä, että suoraan sellutehtaalta saadaan jo pidemmälle jalostettua ligniinituotetta, kun vaadittava hapetuskäsittely on osa ligniinin talteenottoa. Itse lopputuote ei tarvitse kuin pienen formuloinnin kolmantena osapuolena toimivalta kemikaaliyritykseltä”, Pehu-Lehtonen toteaa.

Selluloosan jatkojalostuksessa ligniini on isossa roolissa puhuttaessa akkumateriaaleista ja liimoista.

Andritzilla nähdään LigniOx-prosessin asettuvan tähän erinomaisen hyvin, koska selluteollisuus hakee ligniinistä laajoja sovellusalueita. Sellutehtaalla jalostusta säätelevät käytetyt kemikaalit sekä niiden tehokas talteenotto. 

”Ligniinituote menee betonin notkistukseen. Tällä hetkellä betonin notkistimet ovat pääasiassa synteettisiä aineita, joita käytetään noin kahdeksan miljoonaa tonnia vuodessa. Markkina on siis olemassa. VTT:llä on parhaillaan monia muitakin hapetetun ligniinin tutkimuspolkuja kehitteillä. Kyse on hyvin yksinkertaisesta prosessista, sillä talteen otettu ligniini liuotetaan alkaliin, jota löytyy sellutehtaalta. Tämän jälkeen ligniini hapetetaan molekylaarisella hapella, jolloin ligniiniin syntyy lisää negatiivista/anionista varausta. Ligniinistä tulee liukoinen”, toteaa Anna Kalliola.

Patentit yhteisessä omistuksessa

”VTT:llä on tiettyjä hapetetun ligniinin käyttöön liittyviä patentteja, ja LigniOx-prosessin integroinnin sulfaattisellutehtaaseen olemme patentoineet yhdessä VTT:n sekä sellua valmistavan toimijan kanssa. Andritzin ytimessä on prosessiosaaminen, jotta uudet teknologiat pystytään skaalaamaan korkeiden käyttöasteiden tuotannoiksi. Tuotantoa pitää pystyä myös operoimaan tehokkaasti”, sanoo Elina Lohiniva Andritzilta. 

”Teknologiatoimittajana Andritz hallitsee kokonaisvaltaisesti prosessia ligniinin erotuksesta lopputuotteeseen asti sekä prosessin integroimisesta sellutehtaan taseisiin. Kehitystyössä hyödynnetään Andritzin tehdaslaajuista osaamista”, lisää Andritzin Pauliina Sjögård.

LigniOx-tuotekehittely sopii mainiosti Andritzin bisnesportfolioon.

”Andritz perusti vuoden alussa talteenoton divisioonaansa uuden globaalin tuoteryhmän, joka keskittyy talteenottokierron sivuvirtojen hyödyntämiseen soodakattilan, voimakattilan, haihduttamon ja valkolipeälaitoksen rinnalla. Yksikössä työskentelee suoraan noin 70 henkilöä, mutta mukana on kaikkiaan parisen sataa asiantuntijaa konsernin kokonaisresursseista”, kertoo Lauri Pehu-Lehtonen Andritzilta.

MITÄ?
VTT ja Andritz jalostavat LigniOx-prosessilla ligniiniä betonin notkistamiseen.

MIKSI?
Puusta ja sen jalostuksesta pyritään saamaan kaikki sivuvirrat tehokkaasti ja monipuolisesti hyödynnettäviksi.

Uusimmat