Luminen metsämaisema, jonka keskellä virtaa sula joki.

Virosta on puolet metsää

Viro on yksi maailman metsäisimmistä maista, sillä yli puolet Viron pinta-alasta on metsää. Metsäala on puolitoistakertaistunut viimeisen 70 vuoden aikana. Pääasiassa metsät ovat kasvaneet luontaisesti, ja tavallisimmat puulajit ovat mänty, koivu ja kuusi. 

Kasvavan puuston määrä kasvaa edelleen, ja Virossa onkin henkeä kohden toiseksi eniten kasvavaa puuvarantoa heti Suomen jälkeen. Metsien ikäjakauma on kuitenkin epätasainen – noin 27 prosenttia metsistä on alle 30 vuotta vanhoja, ja noin 40 prosenttia metsistä on yli 60 vuotta vanhoja. Yli satavuotiaita metsiä on seitsemän prosenttia. Arvokkaimmat metsät on suojeltu – tiukasti suojeltuja metsiä on 17,6 prosenttia metsäalueesta.

Puuta kaadettiin vuoden 2019 tilastojen mukaan 11,25 miljoonaa kuutiometriä. Metsäsektori on merkittävä työllistäjä, sillä se työllistää suoraan viidestä kuuteen prosenttia työssä olevasta työvoimasta. Alueellisesti merkitys on vielä suurempi, sillä suurin osa metsäteollisuuden työpaikoista sijaitsee maaseudulla. 

Metsäteollisuuden viennillä on merkittävä rooli Viron alijäämäisen kauppataseen tasapainottamisessa. Sektorin viennin arvo vuonna 2021 oli kolme miljardia euroa. Tärkein vientituote on puurakennukset, joita viedään vuosittain lähes 320 miljoonan euron arvosta. Muita tärkeitä vientituotteita ovat sahatavara sekä puurakentamisen komponentit, kuten ovet ja ikkunat, sekä huonekalut ja pelletit. 

Merkittävä osa puusta käytetään energiaksi joko suoraan tai pelletteinä. Viron lämmöntuotannosta 40 prosenttia tulee puubiomassasta, sähköntuotannosta puubiomassan osuus on neljä prosenttia.

Tärkeimmät metsäteollisuuden vientimaat ovat Ruotsi (16 prosenttia viennistä), Suomi (12 prosenttia viennistä) ja Norja (10 prosenttia viennistä). Puutuotteiden viennin arvo on 17 prosenttia koko maan viennin arvosta. 

Metsäteollisuuden tuotteista Viro tuo eniten sahatavaraa, paperia ja kartonkia.

Valtio omistaa metsistä 52 prosenttia, yhteensä 110 000 yksityistä metsänomis­tajaa loput 48 prosenttia.

 Viron metsätalous numeroina

  •  51,3 % Manner-Viron pinta-alasta on metsää = 2,32 miljoonaa hehtaaria
  • 472 miljoonaa kuutiota kasvavaa metsää
  • Metsäteollisuuden viennin arvo vuonna 2021 oli 3 miljardia euroa
  • Metsäsektori työllistää suoraan 5–6 % työllisestä työvoimasta
  • Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta on n. 13,8 %, kun epäsuoratkin vaikutukset huomioidaan

Lue analyysi: Viron metsätalous kasvoi tyhjästä

Koonnut: Katariina Krabbe
Kuva: iStock

Uusimmat