Valmet fokusoi kasvualoille

Pasi_Laine

Valmetin tuleva toimitusjohtaja Pasi Laine uskoo sellun ja bioenergian kysyntään tulevaisuudessa. ”Tämä on jatkossakin ihan hyvä teollisuudenala.”

Toimitusjohtaja Pasi Laine uskoo resurssien kohdentamisen tuovan kasvua, kun Metson sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminta aloittaa vuodenvaihteessa uudessa pörssiyhtiössä, Valmetissa.

Valmetin syksyisen tiedotteen maalaama kuva yhtiön lähiajan näkymistä ei anna aihetta riemuun: sellutehtaiden ja niiden uudistusten kysyntä pysyy tyydyttävänä, uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien voimalaitosten kysyntä pysyy heikkona, paperinvalmistuslinjojen kysyntä pysyy heikkona.

Samaa alakuloa ovat vahvistaneet myös yhtiön kertomat uutiset mittavasta kustannusten karsimisesta, joka ovat tarkoittanut huomattavaa väen vähentämistä. Tällaisessa tilanteessa Metsosta on eroamassa omaksi yhtiökseen Valmet, joka keskittyy palvelemaan sellu-, paperi- ja energiateollisuusasiakkaita.

Pasi Laine tarkastelee tilannetta rauhallisesti.

”Nykyinen tilanne on jatkumoa sille, mitä on eletty jo jonkin aikaa. Nyt sopeudumme markkinamuutokseen,  ja sen jälkeen lähdemme kehittämään firmaa eteenpäin”, Laine sanoo.

”Sellua tarvitaan jatkossa enemmän, pakkaustarpeet ja pehmopaperin kysyntä kasvavat. Uskon, että Euroopan taloustilanteen selkiytyessä myös bioenergian kysyntä kasvaa. Tämä on jatkossakin ihan hyvä teollisuudenala”, Laine vakuuttaa.

Markkinamuutos vaikuttaa resursointiin

Pörssiyhtiöiden jakautumisen ajatellaan perinteisesti kasvattavan omistaja-arvoa, mutta onko uudesta Valmetista hyötyä myös muille? Laine muistuttaa syy- ja seuraussuhteista.

”Omistaja-arvoa voi luoda ainoastaan niin, että ensiksi luodaan asiakasarvoa. Me lähdemme siitä, että Valmet on oman toimialansa vahvin toimija. Olemme yksi harvoista yhtiöistä, jotka keskittyvät selluun, paperiin ja energiaan. Uskomme, että fokusoinnin ansiosta pystymme parantamaan teknologioita ja palveluita niin, että asiakasteollisuuksiemme toimintakyky paranee.”

Miten tämä uusien ratkaisujen innovointi voidaan tehdä, kun Valmet on joutunut turvautumaan väen vähennyksiin?

”Vaikka vähennämme tuotekehitystä, silti meillä on edelleenkin iso tuotekehityspanostus. Me olemme se toimija, jolla on esimerkiksi mahdollisuus omaan koelaitostoimintaan”, Laine vastaa. Hän huomauttaa, että kyse on myös kohdentamisesta.

”Meidän pitää suunnata resursseja kasvualoille. Vähennämme niitä resursseja, joita käytetään painopapereiden kehittämiseen ja pistämme resursseja enemmän sinne, missä tehdään pakkauskartonkien ja pehmopapereiden tuotekehitystä sekä uusia bioteknologiaratkaisuja.”

Innovoinneilla lisää tulovirtaa

Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa on määritelty Valmetin elinehdoksi, kuten myös erinomainen asiakasosaaminen.

”Haluamme tuoda asiakkaille uusia ratkaisuja biomassan käyttöön. Tällainen on esimerkiksi kehittämämme ligniinilaitos, joka tuo uuden tulovirran sellutehtaalle. Toinen esimerkki on Joensuuhun yhdessä Fortumin kanssa rakennettava pyrolyysilaitos, jossa metsätähteestä tehdään raskasta polttoöljyä korvaavaa pyrolyysiöljyä. Tämänkaltaisilla teknologiaratkaisuilla asiakkaamme saavat enemmän arvoa käsittelemästään biomassasta.”

Toinen keino parantaa asiakasyritysten toimintaedellytyksiä on tuoda ratkaisuja, joilla jo nyt tuotannossa olevia tuotteita voidaan tehdä kustannustehokkaammin. Laine nostaa esille OptiConcept M -kartonkikonemallin. Innovaation ansiosta nykyistä huomattavasti pienemmillä kokonaisinvestoinneilla voidaan tehdä vähemmän tilaa vievä, helppokäyttöinen ja nopeasti käynnistettävä energiatehokas kartonkikone.

”Haluamme tarjota asiakkaidemme leipälajiinkin uusia työkaluja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.”

Omaa liiketoimintaansa Valmet aikoo kasvattaa myös niin, että se laajentaa tarjoamaansa keskileveisiin ja keskinopeisiin paperikoneisiin.

Teksti: Sami Laakso
Kuva: Metso

Uusimmat