Uutta tutkimusta

Uutta tutkimusta

Liikkuvan radan hallinta on yksi jatkuvasti nopeutuvan paperinvalmistusprosessin haasteista. Mihin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota investointia tehtäessä?

Paperinvalmistuksen teknologia on perinteisesti tähdänyt mahdollisimman suureen tuotantotehokkuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotantonopeuksien kasva ttamista ja liikkuvan radan hallintaa.

Uusi julkaisu:

Kurki Matti, Jeronen Juha, Saksa Tytti, Tuovinen Tero ja Neittaanmäki Pekka:
Liikkuvan paperiradan kriittinen rajanopeus ja stabiiliusanalyysi paperi- tai kartonkikoneen eri osaprosesseissa.

Lataa: liikkuvan-radan-stabiiliusanalyysi-2011 (PDF, 440 kt).

 

Uusimmat