Uutta tuhkasta

Merkittävä osa UPM:n tuottamasta kiinteästä jätteestä on bioenergian tuotannossa syntyvää tuhkaa. Ennen tuhka ajettiin kaatopaikalle, mutta nykyään yli 90 prosenttia siitä päätyy uusiokäyttöön muun muassa lannoitteeksi, maa- ja tierakentamiseen sekä sementin raaka-aineeksi.

Osa tuhkasta kiertää takaisin tuotantoon, sillä lentotuhkapohjaista Elurit-tuotetta käytetään paperin valmistuksessa korvaamaan natriumhydroksidia siistausmassan valkaisussa.

Tuhkan hyötykäytössä esiintyy alueellisia eroavaisuuksia. Esimerkiksi Keski-Euroopassa tuhkaa käytetään kasvavissa määrin sementin raaka-aineena ja maaperän stabiloinnissa. Suomessa tuhkaa puolestaan hyödynnetään maarakentamisen lisäksi metsien ja peltojen lannoittamiseen.

“Tuhkan laatu vaihtelee hieman eri tehtailla käytettävän polttoainesekoituksen mukaan. Myös tehtaiden maantieteellinen sijainti vaikuttaa mahdollisiin hyötykäyttökohteisiin. Kiertotalouden näkökulmasta katsottuna tuhkaa ei ole järkevää lähteä kuljettamaan ihan hirveän pitkiä matkoja”, sanoo UPM:n ympäristöasioiden päällikkö Taru Päiväläinen.

UPM pyrkii aktiivisesti kehittämään uusia ja innovatiivisia uusiotuhkatuotteita, joista esimerkkeinä ovat UPM Schongaun paperitehtaalla Saksassa tuotteistettu Elurit ja maanrakennustöissä käytettävä Cinerit.

Schongaussa on myös kehitetty Envirofil PCC:ksi nimetty täyteaine yhdessä tehdasalueella toimivan Specialty Minerals -yhtiön kanssa. Sillä voidaan korvata kolmasosa tehtaan paperintuotannossa käytetystä, energiaintensiivisesti poltetusta kalkista valmistettavasta kalsiumkarbonaatista.

“Envirofil-täyteaineen ansioista Schongaun paperitehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät, energiaa kuluu vähemmän ja lähiseudun rekkaliikenne vähenee”, Päiväläinen kertoo.

Teksti Ari Rytsy
Kuva UPM

Uusimmat