Työturvallisuus on johtamista

Työturvallisuusjohtaminen on yhä oleellisempi osa operatiivista johtamista. Vastuu käytännön toimien toteuttamisesta ulottuu ylimmästä johdosta lähiesimieheen.

Paperiteollisuudessa yritysten ja yksiköiden ylin johto on viime vuosina ottanut näkyvän roolin työturvallisuuden tehostamiseksi. Se ei kuitenkaan riitä.

”Ylimmän johdon täytyy jalkautua edistämään työturvallisuutta esimerkiksi pituusleikkurille. Keskijohdon puolestaan pitää pystyä tarkkailemaan muutakin kuin tuotantolukuja”, sanoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Markku Tolvanen, joka toimii Paperiteollisuuden työalatoimikunnan sihteerinä.

Lähiesimiehet – työntekijän kannalta tärkeimmät työturvallisuuden tekijät – taas tarvitsevat entistä enemmän ylemmän johdon tukea ja ohjausta riskien minimoimiseksi, Tolvanen arvioi. Hän muistuttaa myös laajentuneiden toimenkuvien ja työelämään kriittisesti suhtautuvan sukupolven heittämästä haasteesta. Jatkossa koko johdolta vaaditaan yhä pontevampaa paneutumista työhön perehdyttämiseen.

Palautteeseen pitää reagoida

Hyvälle esimiehelle ja johtamiselle voidaan listata loputtomasti määreitä ja ominaisuuksia. Johtaminen on kuitenkin aina vuorovaikutteista, esimies tarvitsee alaistensa palautetta.

Työturvallisuusjohtamisessa korostuu ennakoiva palaute ja siihen vastaaminen.

”Läheltä piti -tilanteiden tai ylipäätään turvallisuushavaintojen kirjaaminen edistää työturvallisuutta, kunhan niihin reagoidaan nopeasti”, Tolvanen toteaa.

”Puutteiden lisäksi kannattaisi tuoda esille myös myönteisiä asioita. Voisi tehdä turvallisuushavainnon, jos joku omaehtoisesti hiekoittaa liukkaan kulkuväylän ulkona.”

Puheista käytäntöön

Suomalainen paperitehdas on nykyään monen toimijan ja palveluntarjoajan työpaikka. Tolvanen korostaa, että työturvallisuuskulttuuria täytyy yhtenäistää käytännössä eikä pelkästään paperien ja puheiden tasolla.

”Jokaisen työntekijän turvallisuus on yhtä tärkeä palkanmaksajasta riippumatta. Kaikilla samalla työpaikalla työskentelevillä tulee olla samanlainen käsitys turvallisesta tavasta toimia.”

Parhaillaan Työturvallisuuskeskus on kehittelemässä ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointia. Se auttaa palveluntarjoajaa kartoittamaan työturvallisuustasonsa sekä edistää tilaajan ja palveluntarjoajaan välistä vuoropuhelua.

Teksti: Vesa Ville Mattila

Piirros: Nicola Schaller

Koko artikkeli on luettavissa Paperi ja Puu –lehden 4/2012 printtiversiossa.

Uusimmat