Turvallisuus on asennekysymys

Fray Bentos on maailman moderneimpia sellutehtaita.

UPM:n sellutehtaalla Uruguayssa esimerkilliset turvallisuustilastot ovat kunnia-asia. Paljon on saavutettu motivoituneen henkilöstön, säännöllisen koulutuksen ja oikeiden asenteiden kautta.

Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa rakennettiin vuosina 2005–2007. Investointina 1,2 miljardin dollarin arvoinen tuotantolaitos on erikoistunut eukalyptuksesta saatavan lehtipuusellun valmistukseen. Tehdas käyttää vuosittain noin 3,9 miljoonaa kuutiota raakapuuta ja tuottaa markkinoille 1,1 miljoonaa tonnia valkaistua lehtipuusellua.

Fray Bentos noudattaa sekä UPM:n, EU:n että Uruguayn asettamia työturvallisuus- ja ympäristöstandardeja. Työturvallisuus ja ympäristö on otettu huomioon tehtaan suunnittelua ja toteutusta myöten.

”Fray Bentosin suunnittelussa on käytetty parasta saatavilla olevaa teknologiaa. Todellinen työturvallisuus syntyy kuitenkin henkilökunnan oikeista asenteista”, sanoo tehtaan johtaja Jussi Penttilä.

Kaikki turmat voidaan estää

Fray Bentosin tehtaalla työskentelee noin 180 UPM:n työntekijää. Monella heistä on takanaan yli viiden vuoden kokemus metsäteollisuuden työtehtävistä, mikä on myötävaikuttanut hyviin työturvallisuustuloksiin.

Oma painoarvonsa on myös työturvallisuuden seurannalla, joka ulottuu tehtaan alueella toimiviin alihankkijoihin asti. Vuonna 2011 UPM:n ja sen alihankkijoiden yhteinen LTA-luku oli 2. Tämä tarkoittaa vain kahta poissaoloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.

Fray Bentosissa uskotaan vankasti siihen, että kaikki tehtaan alueella tapahtuvat työtapaturmat voidaan estää.

”Työntekijät käyttävät aina henkilökohtaisia suojavarusteita. Heidät on koulutettu toimimaan oikein onnettomuustilanteissa sekä tekemään oma työnsä mahdollisimman turvallisesti”, sanoo työturvallisuuspäällikkö Gerardo Galimberti.

Työkalut kunnossa

Fray Bentosin toimintatavat ja työturvallisuusrutiinit eivät eroa muista sellutehtaista. Sen toimintoja kuitenkin benchmarkataan jatkuvasti suhteessa maailman johtaviin selluntuotantolaitoksiin. Galimberti korostaa erityisesti henkilöstön korkeaa oppimismotivaatiota ja pitkäjänteistä järjestelmäkehitystä.

”Olemme juuri uudistaneet työturvallisuuden raportoinnissa käytettävän järjestelmän. Se on ollut toiminnassa tuotannon alkamisesta lähtien, mutta nyt sen osaksi on kytketty tiedot riskiarvioista, työluvista, tarkastuskierroksista ja työturvallisuutta koskevista kokouksista. Mielestäni olemme saaneet rakennettua täydellisen välineen työturvallisuuden edistämiseen”, Galimberti toteaa.

Teksti: Ari Rytsy

Kuva: UPM

Koko artikkeli on luettavissa Paperi ja Puu -lehden printtinumerossa 4/2012.

 

Uusimmat