Kuvassa Henriikka Tuominen AFRYn koneturvallisuusasiantuntija

Tuotanto muuttuu – inhimillinen tekijä säilyy

AFRYn asiantuntijoiden mukaan työpaikkojen turvallisuutta arvioitaessa on muistettava ihmisen merkitys työturvallisuuteen. 

Metsäteollisuuden koneturvallisuuteen vaikuttaa säännösten tasolla Euroopan konedirektiivi. 

Koneturvallisuusasiantuntija Henriikka Tuomisen mukaan työn­antajan vastuu korostuu, kun työympäristö automatisoituu. 

”Riskien oikeanlainen arviointi sekä hankintaosaaminen järjestelmien ostovaiheessa ovat olennaisen tärkeitä. Laitevalmistajien ja laitteistoja hankkineen yrityksen roolit ja vastuut laitteiden turvallisuuskysymyksissä pitää olla tarkasti selvillä. Työnantajalle kuuluu toki aina henkilöstön perehdytys tuotantolaitoksessa työskentelyyn.”

Teknologia-asiantuntija Jari Peuhkuri tietää useita tapauksia, joissa työturvallisuus on pettänyt pahasti. Syynä on ollut inhimillinen virhearvio, joka on johtanut vakaviin seuraamuksiin. 

Paperikoneessa on monia paikkoja, joihin ei saa mennä, mikäli energioiden syöttö on päällä. 

”Joissakin tilanteissa ihminen pystyy kuitenkin niin kummallisiin suorituksiin, että niitä on vaikea arvioida ennalta. Toki työturvallisuus on Suomessa yleisesti parantunut verrattuna aiempiin vuosikymmeniin”, Peuhkuri sanoo.

Tuomisen mukaan ihminen on altis kognitiivisiin virheisiin, jollaisia tapahtuu usein tutussa ympäristössä. Mieleen voi tulla ajatus, että tästä voi vähän oikoa. 

”Suosittelemmekin usein ulkopuolisen auditoijan käyttöä riskipaikkojen kartoituksessa, sillä työpaikkasokeus voi vaivata myös työnantajaa.”

Myös kunnossapito liittyy olennaisesti työturvallisuuteen, sillä äkkinäinen tuotantokatko paperikoneella on työturvallisuudenkin kannalta huono asia. 

”Startti on aina vaarallinen. Siksi ennakoiva huolto on hyvin tärkeää”, Peuhkuri huomauttaa.

Kobotti ei tule vielä paperikoneelle töihin

Joissakin tapauksissa ihminen ja yhteistyörobotti, eli kobotti työskentelevät jo vierekkäin. Vanhemman polven robottien työalueet on eroteltu omikseen. Silloin myös työturvallisuuden sarka on yksinkertaisempi. Kun häkki avataan, robotti pysähtyy. 

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa koboteille on kuitenkin vielä niukasti töitä. Pääpaino on yhä raskaissa, paperikoneen kokoisissa tuotannollisissa järjestelmissä. 

”Olen ollut omassa työryhmässämme pohtimassa robotiikkaratkaisuja paperikoneelle. Siinä on pohdittu myös kobotteja, mutta tällä hetkellä niitä ei vielä hyödynnetä paperi- ja kartonkiteollisuudessa”, Peuhkuri sanoo.

Tuominen on samaa mieltä. 

”Kobotit sopivat erityisesti kappaletavaroiden tuotantoon.”

Teksti: Jaakko Liikanen
Kuva: Afry

Uusimmat