Tulevaisuuden tehdas jo tänään

Suomen laatuinnovaatiokilpailun suurten yritysten sarjassa voittanut Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli otettiin ensimmäisenä käyttöön Rauman sellutehtaalla vuoden 2016 alussa.

Malli toimii myös Äänekosken nykyisellä sellutehtaalla ja otetaan käyttöön myös syksyllä aloittavassa Äänekosken biotuotetehtaassa.

Toimintamallilla on madallettu ­organisaatiota ja lisätty itseohjautuvuutta. Ideana on lisätä työntekijöiden päätösvaltaa ja hyödyntää heidän osaamistaan entistä tehokkaammin. Malli on kehitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Henkilöstö tekee työhönsä liittyviä päätöksiä entistä enemmän itse, sillä tiimeissä ei ole enää esimiestä paikalla ympäri vuorokauden.

Selkeyttä ja uutta vastuullisuutta

Aiemmin vuoroinsinöörinä työskennelleen Annastiina Lehdon mielestä uusi malli on selkeyttänyt hänen työtään.

”Vastuualueet on selkeästi määritelty. Osastollani yhteistyö sujuu eri tiimien välillä mutkattomasti. Kehityskeskusteluita vedän enemmän kuin ennen, mutta nyt niihinkin on paremmin aikaa.”

Uudistuksen myötä Lehdon työnimikkeeksi tuli ohjausvastaava ja työ muuttui päivätyöksi.

”Nyt pääsääntöisesti juhannukset, joulut ynnä muut ovat vapaita. Se on itselleni plussaa”, Lehto kertoo.

Vuorotyössä ei aina myöskään päässyt keskustelemaan kasvotusten päivävuorossa työskentelevien henkilöiden kanssa.

”Joskus olisi ollut helpompi ja nopeampi tapa selvittää asioita kasvokkain. Nyt tavoitan työpäiväni aikana sekä aamu- että iltavuorolaiset. Ohjausvastaavina otamme joka päivä aikaa keskusteluun molempien vuorojen kanssa.”

Lehto on nähnyt jo monissa tilanteissa henkilöstön hoitavan tilanteet, joita aiemmin hoiti vuoroesimies.

”Ihmisten käsitys tehtaan kokonaistilanteesta on minusta selvästi parantunut.”

Kuivaamon ohjausvastaavana työskentelevä Jussi Kauhanen on kollegansa kanssa samaa mieltä.

”Toki perhekin tykkää, kun siirryin päivävuoroon. Vuorotöissä oli toisinaan hektistä, tilanteen mukaan oli iltaisin ja öisin vastuussa koko tehtaan asioista. Nyt on parempi, kun vastuualueet on selkeästi jaettu.”

Uudessa työnkuvassa on enemmän aikaa muun muassa koulutusten järjestämiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.
Henkilöstön kanssa pidettäviin kehityskeskusteluihin pystyy nyt valmistautumaan paremmin kuin vuorotöissä ollessa.

Kauhanen on huomannut henkilöstön ottaneen hyvin vastaan vastuun, jota heille on uuden toimintamallin mukaisesti annettu.

”Ilta-, yö- ja viikonloppuvuorolaiset tekevät päätökset itsenäisesti ja hankkivat varaosatkin itse tarvittaessa. Aiemmin se kuului vuoroesimiehille. Uusi malli on ollut omiaan myös lisäämään osastojen välistä yhteistyötä.”

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva Jussi Partanen

Uusimmat