Tukeeko energiapolitiikka kilpailukykyä?

Tukeeko energiapolitiikka kilpailukykyä?

Samaan aikaan kun metsäteollisuusyritykset ovat kohentaneet menestymisedellytyksiään kipuakin tuottaneilla toimilla, kohonneet energiakustannukset ovat kammenneet alan kilpailukykyisyyttä vastakkaiseen suuntaan.


Energian hinnannousu aikaansaa Suomessa toimiville vientiyrityksille vaikean tilanteen. Ne eivät voi siirtää kustannusnousua tuotteidensa maailmanmarkkinoilla määräytyviin hintoihin. Kilpailuaseman säilyttämiseksi niiden olisi kyettävä nipistämään vastaava summa muista kuluista.

Energiakustannusten kasvuun on monta osatekijää, yksi merkittävimmistä on sähkön markkinahinnan viime vuosien suuri hinnannousu. Metsäteollisuudessa riepoo kuitenkin erityisesti se, että kilpailukykyä on rapautettu poliittisilla päätöksillä, joiden johdosta suomalaiset teollisuuslaitokset joutuvat huomattavasti ulkomaisia kilpailijoitaan heikompaan asemaan.¨

Lue lisää lehdestä!

Uusimmat