Tehot irti teknologian avulla

Rengon saha

Metsä Woodin Rengon sahalla kehitetty tuotannon ohjausjärjestelmä tarkentaa tukkien lajittelua ja parantaa puuraaka-aineen tehokkaampaa hyödyntämistä, kertoo Metsä Woodin sahateollisuuden tuotantojohtaja Harri Haapaniemi.

Onnistuneeksi osoittautunut innovaatio on tarkoitus ottaa käyttöön myös yhtiön muilla sahoilla tänä vuonna.

Viime vuonna 300 000 kuutiota sahatavaraa tuottanut Rengon saha on yksi Suomen suurimmista sahoista. Kun tukkeja tarvitaan päivittäin tuotantoon 50 rekkakuormallista ja valmista sahatavaraa lähtee maailmalle 25 rekkakuormaa päivässä, edellyttää se sahalta virtaviivaisia ja virheettomästi toimivia prosesseja.

”Tuotannon tehokkuus ja materiaalitehokkuus ovat kehittyneet käsi kädessä jatkuvalla parantamisella, kokonaisuuden hallinnalla”, sanoo Haapaniemi.

Viime vuosina Metsä Woodin tehtailla on panostettu vahvasti mittaus- ja optimointiteknologiaan sekä niiden rinnan kanssa toimiviin tuotannon ohjausjärjestelmiin. Tukkien mittauksessa hyödynnetään röntgen- ja 3d-teknologiaa, sahausprosessissa on käytössä tuotevalikoiman ja materiaaliteknologian yhdistävää teknologiaa, ja valmiit tuotteet lajitellaan kameroiden avulla.

Rengon sahalla testattu tuotannon ohjausjärjestelmä on syntynyt henkilöstön kokemusten innoittamana.

”Mietimme uutta näkökulmaa tukkien lajitteluun perinteisen latvaläpimitan ja pituuden mukaan tapahtuvan lajittelun rinnalle. Tukit lajitellaan asiakkaiden vaatimusten mukaan jo sahan vastaanotossa, jolloin voimme jo varhaisessa vaiheessa varmistaa asiakkaille tilausten laadun ja määrän.”

Nostaa jalostusarvoa

Röntgenteknologia mahdollistaa puuraaka-aineen fyysisen pituuden ja halkaisijan lisäksi tukkien sisälaadun tarkkailun, minkä perusteella ne voidaan ohjata sopivimpiin sahausasetteisiin. Näin voidaan varmentaa myös asiakkaiden tarvitseman materiaalin laatu.

Rengon sahan asiakkailla, joita ovat komponentti-, huonekalu- ja höyläävä teollisuus, on erilaisia laatukriteerejä puuraaka-aineen suhteen, kuten puun oksaisuus tai laatu yleisesti.

Asiakkaiden laatukriteereiden huomioimisen lisäksi tuotannon ohjausjärjestelmä parantaa myös Rengon sahan tuotannon jalostusarvoa.

”Se vahvistaa samalla sahan kilpailukykyä. Voimme reagoida myös nopeammin markkinoiden muutoksiin ja ennakoida paremmin asiakkaiden tulevaisuuden vaatimukset”, Haapaniemi sanoo.

Rengon sahalla pilotoitua tuotannon ohjausjärjestelmää hyödynnetään tulevaisuudessa myös muilla Metsä Woodin sahoilla.

”Toiminnan kehittämisen kannalta useamman sahan omistaminen on vahvuustekijä. Voimme käynnistää ja pilotoida uusia hankkeita jollakin sahalla, ja laajentaa käytön testausten jälkeen myös muille sahoille.”

Materiaalitehokkuus sahoilla tarkoittaa puun tarkkaa hyödyntämistä, hukka minimoiden. Sahoilla syntyvät sivuvirrat hyödynnetään kokonaisuudessaan joko sellutehtailla tai energiantuotannossa sahalla. Rengon sahan voimalaitoksella tuotetaan lämpöä kuivaukseen ja tehdään myös sähköä.

Teksti: Olli Manninen
Kuva: Harri Nurminen / Metsä Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusimmat